Nå er mannen i 50-årene dømt til tretti dagers fengsel for promillekjøring.

Taxisjåføren var godt beruset da han satte seg bak rattet på drosjen i Sogn en fredag morgen i fjor høst. Etter å ha fraktet flere passasjerer — blant dem også barn - ble han til slutt stoppet av politiet.

Minimum 2,1

Fem timer etter at han hadde startet vakten sin, ble promillen målt til 1,67. Ut fra beregninger av hvor raskt alkohol forbrennes, legger dommerne til grunn at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,1 promille da han startet arbeidsdagen.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil en alkoholpåvirkning av en slik grad medføre at man blant annet blir ustø, sløv og trøtt. Motorikk, reaksjonsevne, balanse og taleevne svekkes. Ved promille på over 1,5 vil mange få problemer med hukommelsen.

- Farlig

Dommerne understreker at kjøring under en slik grad av alkoholpåvirkning har et stort farepotensiale, både for sjåfør, passasjerer og andre trafikanter.

— Risikoen kunne lett materialisert seg i et trafikkuhell med personskader, idet kjørestrekningen var meget lang, skriver de.

Drosjesjåføren har gitt en uforbeholden tilståelse i saken, og fikk derfor noe redusert straff. Han er også idømt en bot på 10.000 kroner.

Mannen er i tillegg fradømt retten til å kjøre bil i tre år, og må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake. Han er også fradømt retten til å drive persontransport mot betaling i fire og et halvt år.