En taxisjåfør i 30-årene ble i Bergen tingrett ilagt en bot på 12.000 kroner for vold mot en kvinnelig passasjer.

Saken dreier seg om en taxitur i mars i år. Tre personer tok drosje fra sentrum til Ibsens gate. En kvinne skulle videre, sjåføren skal da ha opplyst at han måtte starte en ny tur med minstetakst på 158 kroner.

Da de kom frem dit kvinnen skulle, krevde sjåføren over 300 kroner. Kvinnen nektet å betale mer enn 250 kroner og ifølge dommen oppstod «en opphetet og langvarig diskusjon mellom tiltalte og fornærmede om betalingen».

Kvinnen skal ha nektet å forlate taxien. Sjåføren hevder å ha løftet fornærmede ut av taxien, mens kvinnen og et vitne har fortalt at mannen forsøkte å dra kvinnen ut av bilen.

Det ble i retten vist bilder av kvinnen tatt dagen etterpå. De viste en stor skramme på ryggen og et blåmerke på albuen.

Mannen ble fratatt retten til å kjøre taxi i åtte måneder. I tillegg må han betale kvinnen 832 kroner i erstatning for å ha ødelagt sko, smykker, øredobber og veske. Han må også betale saksomkostninger på 1500 kroner.