Mannen som ble skadet var fører av personbilen. De to kvinnelige passasjerene i drosjen ble sendt til legevakt for undersøkelse.