— Det er dramatisk at 95 drosjer står uten forsikring, sier daglig leder i NorgesTaxi, Jan Tennfjord, til btv.

På landsbasis står 308 drosjeeiere uten forsikring.

NorgesTaxi har inngått en avtale for sine drosjeeiere gjennom Skagerrak forsikringsmekling, som har benyttet skandalerammede European Insurance Agency (EIA).

— Det vi har fått vite er at det har vært mistanke om alvorlige kriminelle forhold i EIA, og at det foreligger en politianmeldelse, sier Jan Tennfjord, til btv.

— De siste 24 timene har vi jobbet på spreng for å flytte forsikringen over i et annet selskap. Klokken 15.00 fikk vi beskjed fra Skagerrak forsikringsmekling om at de foreløpig ikke hadde lykkes med det, føyer han til.

Det betyr i praksis at drosjene kjører uten kasko, mens ansvarsforsikringen fremdeles gjelder i 14 dager.

Sterk mistanke EIA ble politianmeldt av Kredittilsynet i forrige uke, da tilsynet fattet «sterk mistanke» til at agenten hadde solgt ugyldige forsikringer på vegne av forsikringsgiganten Lloyds.

I tillegg er EIA-eieren anmeldt av den tidligere styreformannen i selskapet, Henning Boy Bull, for underslag av mellom 7 og 10 millioner kroner.

Asker og Bærum politidistrikt har allerede gjort beslag i saken, blant annet i regnskaper og datamaskiner, etter undersøkelser av EIAs lokaler og hjemmet til Nyborg.

– Vi vil for det første finne ut om det er overført penger fra EIA til andre selskaper. For det andre vil vi undersøke om garantister for forsikringsavtaler er reelle, sier politiadvokat Knut Skavang til NTB.

Ifølge opplysninger Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har fått, skal EIA ha solgt forsikringer for 50-60 millioner hittil i år. I fjor hadde selskapet en omsetning på 33 millioner.

Lloyds bekreftet tirsdag at selskapet ikke har kjent til at EIA har solgt forsikringer på vegne av dem, og at flere forsikringsbeviser er falske.