• Vi vil vite sannheten, sier Taxi Vest-styret.

Taxi Vest leverer i dag en politianmeldelse mot advokat Odd Drevland.

— Vi synes det er rimelig grunn til å få undersøkt om det foreligger straffbare handlinger. Mye tyder på at det er begått handlinger til skade for aksjonærene. Det er dessuten snakk om store beløp, sier Torkjell Øvrebø, styreleder i Taxi Vest, og legger til:

— Vi tror en anmeldelse er nødvendig for å få vite sannheten om hva som har skjedd.

Frykter penger er borte

BT skrev flere artikler i forrige uke om drosjeselskapet Taxi Vests årelange kamp for å få advokat Odd Drevland til å overføre penger etter et aksjesalg til Norgestaxi i 2007. Pengene ble betalt inn på Drevlands klientkonto, men er aldri overført til Taxi Vest. Drevland var styreleder i Taxi Vest frem til sommeren 2009. Han var også en av arkitektene bak aksjesalget.

Det er Taxi Vests advokat, Morten D. Haldorsen i Vogt & Wiig, som har utformet anmeldelsen på vegne av selskapet. BT har fått lese den. Haldorsen skriver at selskapet mistenker at Drevland har håndtert pengene "rettsstridig". I praksis betyr det at drosjeselskapet frykter at penger er tatt ut av klientkontoen.

Advokaten viser i anmeldelsen blant annet til en artikkel i BT torsdag. Der står det at Drevland ifølge sitt eget regnskap bare hadde 1,3 millioner kroner på klientkontoen ved siste årsskifte.

Er 2,5 mill. riktig?

Dette har skapt reaksjoner i Taxi Vest. Årsaken er at Drevland fikk inn et betydelig større beløp fra Norgestaxi etter aksjekjøpsavtalen i 2007.

Ifølge en oversikt Drevland selv har sendt Taxi Vest skal det være ca. 2,4 millioner kroner på selskapets klientkonto.

Drevland sa til BT i forrige uke at Norgestaxi betalte inn ca. 2,5 millioner kroner.

Taxi Vest føler seg ikke helt overbevist om at dette er rett. Ifølge aksjekjøpsavtalen skulle Taxi Vest få 3,4 millioner kroner, dog med fratrekk dersom noen løyver ikke fulgte med over.

Ifølge styret i Taxi Vest har de aldri fått noen dokumentasjon på hvor mange løyver som bortfalt, og hvor mye Norgestaxi faktisk betalte inn.

Underslag og bedrageri

Selskapet sender nå et brev til Norgestaxi der de ber om å få kopi av bilag som viser innbetalingene til Drevlands klientkonto. Pengene ble overført i flere "porsjoner" fra juni 2007 til juni 2009.

Drevland blir nå anmeldt for underslag. Dersom Norgestaxi har betalt inn mer enn det Drevland har opplyst, mener Haldorsen at det også kan være snakk om bedrageri.

Advokaten påpeker i anmeldelsen at Drevland ikke overleverte dokumenter til Taxi Vest da han gikk ut av styret i 2009. Han skriver at politiet trolig kan finne relevante bevis der.

Ubetinget fengsel

Advokater som blir dømt for underslag risikerer relativt strenge straffer:

En advokat (49) som underslo 382.000 kroner fra klientkonto på 80-tallet ble dømt til ett og et halvt år i fengsel, hvorav ett år ble gjort betinget.

En annen advokat (56) ble dømt til ti måneder ubetinget fengsel etter å ha tatt nesten 700.000 kroner fra klientkonto. Han ble også fradømt retten til å praktisere som advokat for alltid.

En 53-årig advokat fikk ett års ubetinget fengsel for å ha underslått 350.000 kroner i forbindelse med oppgjør etter et eiendomssalg for en klient.

Opplysningene er hentet fra Lovdata.

Odd Drevland ønsker ikke å kommentere anmeldelsen.