Samferdsledepartementet sitt lyntogseminar i Oslo i går hella kaldt vatn i blodet til mange deltakarar, men entusiastar som Jon Hamre i Høyfartsringen AS og Jörg Westermann i Norsk Bane AS let seg ikkje vippa av pinnen.

— Vi reiser eit lokalt engasjement i landsdelane, som på Vestlandet. Politikarane sentralt får ikkje ut fingeren, hevda Hamre.

Ringeriksbanen

Korkje Hamre eller Westermann vil bygga Ringeriksbanen. Begge vil andre vegar vestover. Og begge hevdar å ha langt betre konsept enn det tyske WWI har lansert, og som fekk tommelen ned av kost/nytte- og klimaanalytikarar i går.

Hamre vil vestover via Numedal til Geilo, og deretter i lange tunnelar under Hardangerjøkulen via Simadal og Ulvikhøgda til Voss. Derifrå via Norheimsund og Eikelandsosen (grein mot Stavanger) til Bergen.

Westermann sitt lyntog skal gå over Haukeli, ha grein mot Stavanger, og kryssa Hardangerfjorden ved Jondal.

Brekko er prosjektleiar i Forum Nye Bergensbanen. Der har Ringeriksbanen førsteprioritet, og det føreset at Bergensbanen også i framtida skal gå gjennom Hallingdal, slik WWI tilrår.

Trinnvis

— Med Ringeriksbanen realisert raskt, vert reisetida redusert med bortimot ein time med ein gong. Vi treng ikkje venta til heile høgfartsnettet er bygt ferdig ein gong i framtida før vi kan ta ut nokon som helst effekt, seier Brekko.

Han er overtydd om at lyntogentusiastane er altfor optimistiske på tidsaspektet.

— Det kan godt henda at pengane kan skaffast, mange nok politikarar kan kanskje også bli med. Men alle som kjenner til norsk planarbeid, veit at dette tek tid. Her er det snakk om reguleringsplanar, kommunedelplanar og fylkesdelplanar som skal gjennom byråkratiske og politiske system, seier Brekko.

- Bygg nytt

Jon Hamre vil ikkje lappa på det gamle, men bygga nytt.

— Det blir billegare og går fortare. La heller Hønefoss få motorveg til Oslo, og ei betre tilknytning til Gjøvikbanen, seier han.

Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H), som lanserte høgfartsringen, har den siste tida ikkje vore like bastant sor Numedal. Dersom ein samlar seg om Ringeriksbanen, antydar han overfor Bergens Tidende at dei må sjå på saka på nytt.

Halleraker meiner dei misbrukar omgrepet Intercity austpå, der det er snakk om tog mellom storbyen Oslo og ei rekke småbyar som på langt nær ville fått city-status ute.

— Det er strekningar mellom store byer som Bergen og Stavanger som er intercity, poengterer han og slår eit slag for Vestlandsbanen i Høgfartsringen.

Jernbaneverket har sett frist til 5. desember for nye innspel i lyntogdiskusjonen. Før årsskiftet skal dei samanfatta utgreiingane til bruk i arbeidet med Nasjonal Transportplan på nyåret.

Lyntog eller ei? Kva meiner du?

ARNE HOFSETH