Leder for helsevernetaten, Ingvar Tveit, søkte for to uker siden Fylkesskattesjefen om å få tilsendt listen over 130 dagmammaer som betaler skatt i Bergen.

Hensikten var å bruke listen som utgangspunkt for et kommunalt dagmamma-register. BT skrev 15. mars at bare 14 personer sto i kommunens register over godkjente dagmammaer.

Siden har flere barnepassere meldt seg, men opprustningen av registeret får ikke den «flying start» Tveit hadde håpet på.

Fylkesskattesjefen har gjennomført en juridisk utredning av spørsmålet, og konklusjonen er at taushetsplikten gjør det umulig for skattemyndighetene å utlevere navnene.

— Vi må bare konstatere at den veldig nyttige åpningen for oss er stengt. Nå må vi bruke ordinære kanaler for å komme i kontakt med dagmammaene i kommunen. Det vil ta noe lengre tid, sier Tveit.

Forrige uke satte kommunen inn en annonse der de oppfordret dagmammaer til å sende søknad. Tveit forteller at det har vært en viss respons, men kan ikke tallfeste denne. I tillegg kom det inn et titall søknader etter BTs omtale av saken.

Ifølge forskrift om miljørettet helsevern, den såkalte barnas arbeidsmiljølov, skal helsevernmyndighetene føre tilsyn med dagmammaer som passer minst tre barn. Kommunen har lovet å innskjerpe denne kontrollen. Dagmammaene vil få tilsendt søknadsskjema. Siden vil helsevernetaten gå på befaring for å undersøke om de fysiske forholdene er bra nok.