I intervjuet med den kristne avisen forteller Flåten at han føler seg sviktet og mistenkeliggjort i prosessen som endte med at pastoren tok studiepermisjon og solgte huset sitt på Kråkenes.

— Styret har ikke behandlet intervjuene Flåten har gitt. Vi har heller ikke lest hele intervjuet som kommer i Norge i Dag i morgen, kun det som ligger ute på deres websider og på bt.no, sier styrekleder Jacobsen til bt.no nå i kveld.

- Kjenner du deg igjen i Flåtens fremstilling av det som skjedde?

— Dette ønsker jeg ikke å kommentere, sier Jacobsen.

TAUS: Styreleder Leif Jacobsen i Levende Ord vil ikke kommentere Flåtens uttalelser til Norge i Dag.
Eirik Brekke