Thune møtte for to uker siden til rettslig avhør i Bergen tingrett. Bakgrunnen var at Thune ikke ville forklare seg om hva han vet om Lindås-drapet og for så vidt Åsane-drapet.

Thune argumenterte med at han har taushetsplikt, ettersom han fikk frem informasjon i kraft av å være privatetterforsker for Truls Guttormsen og advokat Odd Drevland.

Tingretten avviste at Thune kan påberope seg slik taushetsplikt, utover det han har fått vite fra Guttormsen og Drevland direkte, og påla ham å forklare seg.

Dermed endte spørsmålet i lagmannsretten. Nå foreligger kjennelsen derfra, og den bekrefter tingrettens beslutning.

— Vi er skuffet over at lagmannsretten ikke ser de prinsipielle sidene denne saken har, og har bestemt oss for å bringe saken inn for Høyesterett, sier advokat Odd A. Drevland, som nå representerer Thune.

Som privatetterforsker utarbeidet Thune en omfattende rapport, som han mener peker i retning av at flere sto bak Lindås-drapet, og at motivet må ha vært et annet enn det Truls Guttormsen i sin tid ble dømt for.

Thunes rapport ble av påtalemyndigheten nærmest omtalt som verdiløs. Det oppsto derfor et veldig dårlig forhold mellom partene.

Forholdet har neppe blitt bedre etter de siste rettsrunder. Spørsmålet til slutt blir om Thune har noe å bidra med.

Selv er han forberedt på om nødvendig å ta sin straff, fremfor å røpe sine informanter.

— Jeg er innstilt på å ta den belastningen. Dette handler om tillit.

— Men jeg tror ærlig talt ikke at opplysningene jeg sitter på er så viktige at det blir aktuelt. Jeg mener politiet kunne løst denne saken på en mye enklere måte, sa Thune til BT for en uke siden.

BT har tidligere skrevet at det er spesielt spørsmål rundt drapsvåpenet politiet først og fremst vil spørre ham om.

— Thune har åpenbart snakket med mange i det kriminelle miljøet. Vi har derfor flere spørsmål vi vil stille ham, har politiinspektør Svein Erik Krogvold tidligere uttalt til BT.