ROY HILMAR SVENDSEN

— Det er det største beslaget vi har gjort på flere år, sier regiondirektør i Tollverket, Ivar Sletten, til BT. Beslaget på Flesland ble gjort i november i fjor. En måned tidligere ble en mann tatt med nesten et halvt kilo hvitt pulver i posen på en buss i Stavanger. Disse to funnene utgjør nesten alene hele kokainkvantumet som ble beslaglagt i Tollvesenets region vest i 2004: 3,5 kilo, mot bare noen få gram året før.

- Ukjent person

Mannen som ble tatt på Flesland, kom fra Sao Paulo i Brasil via flyplassen Schiphol i Nederland. Ifølge Sletten ble kokainsmugleren tatt i en ren rutinekontroll.

— For våre kontrollører var dette en helt ukjent person. Han ble stoppet og kontrollert manuelt. Kokainen ble funnet i bagasjen hans, preparert i en dokumentmappe og i to par ekstra sko, forteller Sletten.

Overfor tollerne og politiet hevdet mannen at han skulle dra fra Norge allerede dagen etter, og at stoffet ikke var myntet på det norske markedet. Saken er nå under etterforskning ved Bergen Sentrum politistasjon.

Femdobling av hasj

I går la Tollvesenet frem beslagsstatistikken for 2004. I region vest var det kokainkvantumet som var mest skremmende. For andre typer narkotika var tallene stabile, eller gikk ned.

— Tallene beror mye på enkeltbeslag, og kan variere kraftig fra år til år, sier Sletten.

På landsbasis er antallet hasjbeslag femdoblet siste året. Totalt kom tollerne over 1,2 tonn med hasj i fjor, noe som ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet er resultat av en bevisst satsing.

— Tollvesenet har prioritert å øke innsatsen mot smugling av hasj, og det er derfor gledelig å se at dette gir resultater, sier toll- og avgiftsdirektør Marit Wiig.

Tar flere småsmuglere

Hyppigere kontroller ved grenseovergangene gjør livet vanskelig også for småsmuglerne, noe som tydelig gjenspeiles i beslagstallene. Ikke uventet er utslagene størst på røyk og alkohol.

Totalt ble hele 9,2 millioner sigaretter beslaglagt i fjor, noe som er nær en dobling fra året før. Vinbeslaget steg med 74 prosent, til over 50.000 liter. I tillegg ble det skrevet ut 25 prosent flere forenklete forelegg i 2004 sammenliknet med 2003.

— Vi ser den samme trenden hos oss her i regionen. Antall forenklete forelegg etter småbeslag har gått opp, sier Sletten.

- Skal se at vi er der

Han tror ikke økningen her vest skyldes at folk gir mer blaffen i kvotene, men at tollvesenet gjennom en storstilt omorganisering har fått flere medarbeidere ut i kontrollarbeid, slik at tollkontrollene har økt i mengde.

— Vi er først og fremst ute etter storfiskene. Men det er også vår oppgave å se til at vanlige folk forholder seg til regelverket og statens avgifter. Folk skal se at vi er der, og føle at det er kontroll, sier Sletten.