Politiet stoppet den 44 år gamle mannen på Halhjem fergekai i mai i fjor med en bag full av amfetamin. Han var da på vei fra Stavanger til Bergen.

Mannen forklarte at han hadde funnet stoffet i en park i Stavanger.

I Bergen tingrett forklarte han at han selv bruker amfetamin, og at han så for seg å få dekket sitt forbruk i lang tid fremover ved partiet han hadde funnet. Ifølge mannen hadde han vært i Stavanger for å trene tre kamerater i karateøvelser med slagvåpen.

Retten trodde ikke på denne forklaringen. Det er «åpenbart at treningene med kamerater er fiktive», står det i dommen.

Politiet mener mannen har gjort tilsvarende turer til Stavanger flere ganger for å hente stoff. I boligen til 44-åringen ble det også funnet det som politiet mener var et narkotikaregnskap.

Under ransakingen ble det dessuten funnet mer stoff og flere våpen som mannen ikke hadde tillatelse for. Til sammen ble det funnet to rifler, en revolver, ammunisjon og et nun-chako slagvåpen.

Mannen er straffedømt ni ganger tidligere. Nå må han i fengsel i tre år og fire måneder. Våpnene som ble funnet hos mannen 120.000 kroner ble også inndratt.