Tollerne fattet raskt mistanke til mannen fra Amsterdam-flyet. Han ble plukket ut i en stikkontroll, og hadde store problemer med å svare på hva han skulle i Norge.

— Politiet tok ham med seg til Haukeland, der det viste seg at han hadde magen full av hasj, sier Arne B. Nilsen, kontorsjef for grensekontrollen i Bergen.

Rekord

At narkosmuglere tar magen i bruk, er ikke helt uvanlig. Små mengder tunge narkotiske stoffer smugles inn til Norge på denne måten stadig vekk.

— Det uvanlige er mengden. Vi har aldri sett så mange som 150 pakker narkotika i magen på noen - den gamle rekorden var 90 pakker, sier Nilsen.

Helt vanlig er det heller ikke å smugle det relativt plasskrevende stoffet hasj på denne måten.

— Vi ble ganske overrasket, sier han.

Å ha magen full av narkotika, er langt fra ufarlig. Plasten kan sprekke, og mange smuglere har dødd av overdoser. Hasjsmugleren måtte sette seg på et spesialtoalett og få stoffet ut på naturlig vis.

Mannen, som kommer fra Sør-Europa, er fortsatt i politiets varetekt. Smuglingsforsøket fant sted i november, men saken har ikke vært offentlig kjent før nå.

Godt år for tollerne

Narkofunnet var et av 116 beslag som ble gjort av tollerne i Bergen i fjor.

— Det har vært et godt år for oss, vi har avdekket 197 alvorlige tollovertredelser, sier Nilsen.

Tollvesenet på Vestlandet avdekket i 2007 nesten dobbelt så mange alvorlige tollovertredelser som året før.

— En målrettet satsing mot organiserte narkotikasmuglere samt et meget godt samarbeid med politiet har ført til at vi har gjort flere store beslag i 2007, og det er spesielt beslag av cannabis, amfetamin og narkotiske tabletter har økt, sier avdelingssjef Øyvind Hafsøe.

— Vi ser også at den beslaglagte mengden av det narkotiske stoffet Khat er nesten tredoblet, fortsetter han.

I fjor ble det beslaglagt 460 kg av dette stoffet.

Slik er tollernes statistikk for Vestlandet:

Per 31.12.2006 Per 31.12.2007
Beslaglagt vare Antall beslag Beslaglagt mengde Antall beslag Beslaglagt mengde
Antall kontroller
Antall kontrollerte objekter 21627 - 17761 -
Treffprosent 14,74% - 12,28% -
Antall tollovertredelser 448 - 407 -
Antall forenklede forelegg 2794 - 2406 -
Antall alvorlige overtredelser 16 - 27 -
Alkoholholdige drikkevarer
Brennevin (liter) 1278 2139 858 1422
Brennevin over 60% (liter) 4 6 0 0
Vin (liter) 315 983 155 655
Øl (liter) 342 7657 174 4680
Tobakksvarer
Røyketobakk (kilogram) 733 426 404 241
Sigaretter (stk.) 1433 717764 1119 538396
Kjøttvarer (kilogram) 16 503 3 130
Valuta (omregnet til NOK) 9 1109497 12 1372599
Verdi av ordinære varer 33 828617 13 759299
Cites-varer 8 204 4 6 *
Narkotika
Cannabis 147 15167 149 18437 **
Heroin (gram) 3 5 3 2
Amfetamin (gram) 14 24 19 12137
Kokain (gram) 1 1 3 56
Doping
Dopingmidler (enheter) 24 2118 5 5318
Våpen
Skytevåpen (stk.) 0 0 0 0
Andre våpen (stk.) 42 69 39 66 ***
Kjøretøy
Antall dieselkontroller - 1589 - 639
Antall treff dieselkontroller - 17 - 3
Antall avskiltinger - 619 - 589

* planter, produkter ** Cannabis: Hasj, Marihuana *** Kniver, kastevåpen,slagvåpen, gassvåpen, andre våpen

Hva synes du om den norske kampen mot narkotika? Si din mening i feltet under!

Tollvesenet