En mann i begynnelsen av 30-årene må i dag møte i Bergen tingrett, mistenkt for heleri av to forsvunne bankkort. Mannen beskrives av politiet som «rusavhengig yrkeskriminell».

I tillegg til helerisaken, har politiet en håndfull DNA-funn som knytter mannen til tyverier begått i perioden fra 2008 til juni i fjor.

Den siktede mannen ble nylig registrert i identitetsregisteret for DNA, det vil si at hans person nå er knyttet til en unik DNA-profil i registeret. Dermed mener politiet å ha fått oppklart fem saker som tidligere sto oppført med ukjent gjerningsmann.

— Det er snakk om fem innbrudd i og tyverier fra biler og ulike virksomheter i Hordaland, sier politiadvokat Helge Vigerust i den såkalte gjengangergruppen i Hordaland politidistrikt.

Mannen ble løslatt fra soning 1. oktober og har vært domfelt flere ganger tidligere. Det forsvant ikke større verdier under de fem innbruddene han nå er siktet for. Om de aktuelle kortene er misbrukt, vet politiet foreløpig ikke.

Mannens forsvarer, advokat Cathrine Krohn, ønsker ikke å kommentere siktelsen mot sin klient.