Du har lov til å sette ut inntil 20 krabbeteiner, men hobbyfiskeren hadde slått til med 54 stykker i farvannet utenfor Sotra og Øygarden

— Det er lenge siden vi gjorde et så stort enkeltbeslag, sier Morten Ellingsen i Fiskeridirektoratet.

Inspektørene på kystoppsynsfartøyet «Munin» har drevet intens kontrollvirksomhet i Hordaland de siste ukene, og mange hobbyfiskere er blitt tatt.

— Vi har begrenset politimyndighet, slik at vi kan beslaglegge ulovlig utstyr. Bevismaterialet overlates til politiet, sammen med en anmeldelse, sier Ellingsen.

Folk som har drevet med ulovlig fiske får vanligvis bøter.