Hasjen var innkjøpt i Danmark, og mannen var på heim til Sunnfjord der planen var å omsetje stoffet. Mannen har vore varetektsfengsla i Sverige i tre-fire veker, samstundes som politiet i Førde har drive si etterforsking av saka.

Ifølgje NRK Fylkesnytt risikerer han inntil to års fengsel. Mannen har erkjent forholdet, og kan såleis pådømmast i forhøyrsretten.