Nå er mannen dømt til fengsel i ett år og fire måneder. Han møtte i Nordhordland tingrett og sa seg skyldig. På åtte dager «klarte han å pådra seg 52 straffbare forhold før han ble varetektsfengslet», heter det i dommen. De straffbare forholdene startet 17. desember 2013.

Spesielt omfang

— Vi synes dette er en riktig dom og at straffeutmålingen er korrekt, sier Vibeke Nistad Dieseth, politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

— Omfanget i denne saken er spesielt. Han har kjørt en rekke ganger for fort, i ruspåvirket tilstand uten å ha førerkort, sier hun.

Fra klokken 03.31 lørdag 11. januar kjørte han en lastebil på Osvegen. Han ble målt til 72 km/t i 60-sonen.34 minutter senere ble han målt til 88 km/t i 80-sonen i Fløyfjellstunnelen. Deretter Arnatveitvegen klokken 04.29. Her ble han målt til 81 km/t i 70-sonen. Noen timer senere ble han målt til 97 km/t i 70-sonen, på E 16 i Aurland. Klokken 12.38 kjørte han i Lærdalstunnelen. Her var farten 100 km/t i 80-sonen. I tillegg til dette, ble han dømt for flere tilsvarende forhold.

Påvirket av narkotika

Det mest alvorligste forholdet skjedde den 17. desember. Da kjørte han fra Osvegen mot Inndalsvegen. Han var påvirket av narkotika.

«Langs Ulsmågvegen gikk det mange skolebarn på begge sider av veien. Det var også flere fotgjengeroverganger ved Ulsmåg skole hvor føreren ikke viket eller sakket ned farten. Gjennom Nesttuntunnelen lå siktede seg flere ganger over i motgående kjørefelt slik at trafikk i begge felt gjorde unnamanøver ved å svinge ut over kantlinjene og sakke ned farten», opplyses det fra politiet.

29-åringen skal selv ha opplyst at han var oppe i 154 km/t når han kjørte mot sentrum.

Mannen er dømt for fire brudd på narkotikalovgivningen. Like mange ganger er han tatt for ruskjøring. Han har også unnlatt å stanse for politiet til tross for at de markerte med blålys flere ganger. 44 av lovbruddene var brudd på veitrafikkloven. Han hadde blant annet ikke gyldig førerkort på noen av turene han foretok.