En søndag formiddag i februar i år ble en Toyota knipset av en fotoboks i Lærdalstunnelen, i en fart på 190 kilometer i timen. Fartsgrensen i tunnelen er 80 kilometer i timen.

24-åringen la alle kort på bordet i retten, og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom i Sogn tingrett.

— Stor belastning

Den fartsglade mannen fremhevet i retten at en fengselsstraff kunne få uheldige personlige konsekvenser, men retten fant det likevel ikke tilrådelig å la mannen slippe med samfunnsstraff.

Årsaken er at det normalt skal reageres med fengsel når man blir tatt i over 135 km/t i 80-sone.

Må ta lappen på nytt

Han fikk imidlertid noe redusert straff på grunn av tilståelsen i tillegg til problemene som en lengre soning kan medføre.

Det normale ved så store fartsovertredelser er 60 dagers fengsel, men 24-åringen slapp med 45 dager.

Mannen må også klare seg uten førerkort i tre og et halvt år. Han må opp til ny førerprøve for å få sertifikatet igjen.