En bergensmann i første halvdel av 20-årene er dømt til 21 dagers fengsel for råkjøring i Eidsvågtunnelen i juli i år.

Torsdag denne uken møtte han i en såkalt tilståelsessak i Bergen tingrett, der han uten forbehold sa seg skyldig i den grove fartsovertredelsen.

Med tilståelsen fikk han også en strafferabatt på cirka 9-10 dagers fengsel.

«Betydelig skadepotensiale»

Det var i 06-tiden mandag 7. juli mannen kjørte mer enn dobbelt så fort som fartsgrensen tilsier.

I 80-sonen i Eidsvågtunnelen ble personbilen han kjørte målt til hele 161 km/t.

— I straffskjerpende retning har retten hensyntatt det betydelige skadepotensiale kjøring i en slik hastighet innebærer, og dette gjelder selv om den fant sted tidlig om morgenen, i en tunnel og over en kort avstand, heter det i den ferske dommen fra Bergen tingrett.

Tap av førerretten

Mannen mister også førerretten i to år og fire måneder, og må avlegge full ny førerprøve for å få retten tilbake.

Ifølge den såkalte tapsforskriften i vegtrafikkloven er normal tapsperiode 25-30 måneder for å kjøre 160-170 km/t i 80-sone.

Tapsperioden blir forlenget dersom man tidligere er ilagt prikker - noe bilisten i denne saken var.

Mannen i 20-årene vedtok dommen på stedet.