Selv om mannen i 40-årene argumenterte for å få beholde førerkortet, viste Nordhordland tingrett liten forståelse.

Det var 21. august i Bomøyvegen i Øygarden han ble tatt i 80-sonen. Politiets fartsmåler viste 150 km/t og han mistet sertifikatet på stedet.

Kundebesøk

I retten innrømmet han råkjøringen og fortalte at han var på vei for å fiske. Han ba om at han fikk beholde sertifikatet.

Sjåføren viste blant annet til at han har en viktig stilling og reiser mye i jobben. Ettersom han har flyskrekk, er han avhengig av bil, heter det i dommen.

Bilføreren kom også med andre mer private argumenter, uten å bli hørt. Nordhordland tingrett dømte mannen til fengsel i 18 dager i en såkalt tilståelsesdom. Han må også være uten førerkort i 19 måneder.

Farten et farepotensial

I straffeskjerpende retning legger retten vekt på at hastighetsoverskridelsen er betydelig og representerer i seg selv et farepotensial.

«Retten har sett hen til siktedes behov for førerkortet, men finner ikke at ulempene for siktede fremstår som vesentlig mer byrdefulle enn det som normalt må påregnes», heter det i dommen.