Mannen var i besittelse av 20 gram hasj. Han må tilbringe natten i forvaring på Bergen politikammer, fordi han ikke kunne redegjøre skikkelig for hva han gjorde i Austevoll.

— Han vil bli sjekket nærmere fordi han ikke forklarte seg på en troverdig måte, sier lensmann Per Nordstrand.