På 60-tallet stakk et rør med en diameter på 1,5 meter opp av sjøen mellom Eide og Follese på vestsiden av Askøy. Hetlevik Bossjakt het innretningen som ganske enkelt handlet om å hive bosset på sjøbunnen.

Hetlevik Bossjakt er registrert hos Statens forurensningstilsyn som lokalitet med grunnforurensning. Tidligere i år ble Askøy kommune pålagt av fylkesmannens miljøvernavdeling å undersøke sjøbunnen der sjakten sto.

Rapporten fra Miljøconsult konkluderer med at det knapt finnes spor etter fem års husholdningsavfall på sjøbunnen. Akkurat rundt punktet der sjakten bunnet, er sjøbunnen svakt forhøyet, men prøvetaking avdekker ingen rester av avfallet.

Bunnen i området er grovkornet, noe som tyder på sterk strøm i sjøen. Multiconsult regner med at tusener på tusener med bossposer og innholdet i dem ble ført med strømmen nordover og sørover.

Sjøbunnen nedenfor Hetlevik Bossjakt er fri for miljøgifter. Der lunter krabbene rundt, sjøgresset vaier og ingen spor avslører at akkurat her kvittet askøyværingene seg med bosset sitt i fem år fra 1963 til 1968.