• Det vil få konsekvenser, sier rektor Siri Urheim.

Sist uke var politiet på et møte med skolen og en representant fra kommunen på Gimle skole. Etter møtet oppsto det kraftig munnhoggeri mellom to av skolens elever på skolens område.

Det utviklet seg så kraftig at politibetjentene ikke hadde noe annet valg enn å ta med seg den ene jenten som var involvert.

— Dette kan nok oppfattes som dramatisk for dem som så på, sier politiførstebetjent Arild Smedsvik ved ungdomsseksjonen på Bergen sentrum politistasjon.

— Hun ble tatt med av våre betjenter ut fra skolen, satt i politibilen, og deretter kjørt hjem til sine foreldre. Det var tilfeldig at vi var der, men når situasjonen oppsto var det naturlig for oss å gripe inn, sier Smedsvik.

Hun ble tatt med av våre betjenter ut fra skolen, satt i politibilen, og deretter kjørt hjem til sine foreldre. Politiførstebetjent Arild Smedsvik

Slått med balltre

Rektor Siri Urheim ved Gimle skole ønsker ikke å utdype den konkrete episoden.

— Det jeg kan si er at vi har satt i gang våre prosesser. Og vi har tett oppfølging og dialog med blant annet politi, barnevern og kommune, sier hun.

Hun forteller at skolen har prosedyrer når slike hendelser oppstår. Prosedyrene innebærer kontakt med foreldre, barnevern, politi, kommune og andre aktører som er naturlig å kontakte.

— Og prosedyrene virker, sier Urheim.

Rektoren ønsker ikke å si hva slags konsekvenser episoden får for de involverte elevene.

— Hva slags konsekvenser dette får for de enkelte elever, hører ikke hjemme i avisen. Men slike hendelser får alltid konsekvenser, sier hun.

Flere hendelser

Det siste halve året har det vært flere hendelser på Gimle skole. I slutten av november skal flere unge ha kommet til området i nærheten av Haukelandshallen for å «ta» en av elevene ved skolen. En jente skal da ha blitt slått med et balltre, og politiet ble tilkalt.

Leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård, sier de hadde flere utrykninger til Årstad bydel sist høst. Utrykningene var relatert til problemer med ungdom på skole og i bomiljø.

— Det var ganske hektisk aktivitet i høst, mer enn normalt. Samtidig er dette noe som går i bølgedaler. Det ene året er det den bydelen, det andre året er det den andre bydeler som har problemer med ungdommer, sier Losnegård.

Sverre Høynes i Bergen kommune er i tett kontakt med skolen. Han er spesialrådgiver i byrådsavdeling for skoler og barnehage.

— Byrådsavdelingen jobber med disse problemstillingene med skolen, politiet, Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og andre aktører, sier han. Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Voksne må være synlige

FAU-leder ved Gimle skole, Camilla Botnedal, har ikke hørt om den siste hendelsen.

— Men vi har nulltoleranse mot vold på skolen, sier hun.

Etter episoden sist høst, har FAU satt i gang et arbeid som skal sikre tryggere nærmiljø i Årstad bydel.

Blant annet har de startet et prosjekt med «Skoleravner,» som er til stede når elevene går hjem fra skolen. Ifølge FAU har dette tiltaket hatt god effekt. I slutten av januar inviterer de derfor til informasjonsmøte på Gimle skole.

Der skal de diskutere på om ordningen med Skoleravn skal utvides.

«Vi vurderer derfor å utvide «Gimle-aksjonen» til et mulig kvelds-/natteravnsarbeid med hele Årstad bydel som arbeidsområde. Selvsagt setter vi inn kreftene de stedene det trengs, og ikke nødvendigvis hver dag. Det viktige er at vi ønsker å være synlige, engasjerte voksne - som bidrar til trygghet og trivsel i nærmiljøet, » heter det i innkallingen til møtet.