— Dette var sterkt, Kristian.

— Å, kor kjekt å sjå deg att!

Kristian Bredesen blir omkransa av tidlegare sambygdingar etter føredraget i Norheimsund kyrkje. Femti pensjonistar har site høgkonsentrerte i ein time og høyrt 90-åringen fortelja om taparane i det norske samfunnet, og om korleis han sjølv har opplevd å tilhøyra ei av tapargruppene - taterane, dei reisande.

— Eg spurte meg om kven som hadde hatt det verst, eg eller mor mi. Svaret var enkelt, og dermed reiste vi for å møta den gamle taterkona, fortalte Kristian Bredesen. I 1972 fekk han brev frå soknepresten i Mandal om at mora på 87 levde og ønskte å treffa att sønene ho blei fråteken fordi ho valde å leva med ein reisande.

- Gløtt av godt og vondt

— Det blei ein gløtt av godt og vondt. Men kva skulle eg seia til henne? For det fanst inga mor-son-kjensle. Eg har aldri forstått kvifor ho gjekk den vegen ho gjekk, sa Kristian Bredesen til ei lydhøyr forsamling. Mora var av god bondeætt, og hadde forelska seg i ein tater.

BRØR: Kristian og boren Arnt Bredesen til h. som barn.
Privat foto frå boka "Tatersønn."

Kristian var berre tre månader gammal, broren Arnt knapt to år eldre då politiet kom om bord i fanteskøyta på Sørlandet i 1923 og med verjerådets godkjenning fekk overført gutane til Norsk misjon blant hjemløse sin barneheim i Porsgrunn. Fire år seinare flytta styraren brødreparet med seg heim til Vikøy ved Norheimsund, der dei fekk ein oppvekst under pleiemora sin beinharde kustus. Alt saman har Kristian Bredesen skildra i den sjølvbiografiske romanen «Tatersønn» som han gav ut i 1995.

«Fanteforeininga»

— På utsida var ho eit fantastisk misjonsmenneske, mot oss var ho ein heilt annan, seier Bredesen i dag. På møta ho arrangerte i «Fanteforeininga» måtte pleiesønene sitja og høyra på historiar om det forferdelege livet til dei reisande. Gutane var livredde når reisande gjesta bygda, mest av frykt for at foreldra skulle dukka opp.

Taterbrørne i Vikøy synte gode skuleevner, og begge tok til sist høgare utdanning, Kristian ved lærarskulen i Volda. Det var som skulesjef i Bømlo han mottok brevet om at mora ønskte kontakt.

Etter at pleiemora døydde, kjøpte Kristian Bredesen eit fleire hundre år gammalt hus i Vikøy tvers over vegen for den vesle bustaden der han vaks opp, og som i dag er riven. Restaureringsprosjektet er no overtatt av sonen. Men det var her han tok til å skriva om sitt eige liv.

- Sterke saker

— Eg måtte til Vikøy for å kunna setja ord på barndommen. Her er flott natur og masse gilde folk eg har blitt kjent med. Her blei forunderleg nok eg og bror min aldri mobba for bakgrunnen vår. Kanskje var det fordi vi gjorde det bra på skulen, undrar 90-åringen.

BYGDEFOLK: Kristian Bredesen i samtale med gamle sambygdingar i Vikøy, Annbjørg og Arne Sørheim.
Ove A. Olderkjær
FØREDRAG: Kristian Bredesen på diakoninemnda sitt møte i Norheimsund.
Ove A. Olderkjær

— Det er sterke saker han fortel om. Men Kristian er det berre gode minne om i Vikøy. Det var eit lite samfunn, og alle kjente han. Eg hugsar godt då han stod bak jonsokfeiringa, som var svære greier for oss smågutar, seier Arne Sørheim (72), ein av dei som kom for å høyra Bredesen-føredraget i Norheimsund kyrkje.Diakoninemnda sitt arrangement i Norheimsund kyrkje sist torsdag samla mange folk som ville høyra Kristian Bredesen utdjupa sine personlege opplevingar som taterbarn. Men den spreke 90-åringen hadde i føredraget eit breiare perspektiv som også appellerte til forsamlinga.

- Hatten av for Ola!

Bredesen fortalte om arbeidet bak si ferske bok «Retten til eit verdig liv», skriven på oppfordring frå mannen bak organisasjonen Rettferd for taperne - Ola Ødegaard. I boka tek Bredesen føre seg ovegrep og maktmisbruk mot det han omtalar som verjelause menneske i Noreg sidan 1860 og fram til i dag. Det handlar om grupper som psykisk utviklingshemma, rusmisbrukarar, uteliggjarar, taterar og tyskarungar.

— Gjennom skriveprosessen har eg møtt personar som har mist evna til å føla eigenverdi, som har mangla tilsyn og forvaltaransvar på ulike plan. Men eg har óg møtt personar som har teke opp kampen for at taparane skulle få retten til eit verdig liv, seier Kristian Bredesen. Han har fått stor beundring for Ola Ødegaard.

— Med den vonde bakgrunnen hans er det fantastisk kva han har oppnådd. Over ein kvart milliard kroner i erstatning til taparar har han greidd å hanka ut av det offentlege. Hatten av for Ola!