Under en eim av møllkuler, støv og fordums storhet ligger de naturhistoriske samlingenes skjulte skatter.

Tårnsalen ble bygget som et galleri for de naturhistoriske samlingenes kunstsamling. Salen har et grunnplan og gallerier i to etasjer som strekker seg rundt hele rommet.

Med et naturlig overlys fra store vinduer i taket må dette ha vært et av byens flotteste rom da det ble åpnet i 1865.

På slutten av 1870-tallet ble bildene overført til Bergen Billedgalleri. Man var bekymret for bildenes tekniske tilstand og ville redde dem fra ytterligere forfall.

Etter dette huset salen deler av de naturhistoriske samlingenes zoologiske utstilling. Lekkasjer førte etter en tid til at overlyset ble kledd igjen og dermed forsvant også noe av rommets opprinnelige storhet.

Etter hvert ble kravene til offentlige bygninger innskjerpet og trappen som leder opp til Tårnsalen ble funnet for bratt. Salen ble stengt for publikum.

Siden er lokalene brukt som lager for utstoppede dyr og fugler som ikke er i bruk.

Se flere panoramabilder:

I hvalens buk

Tørkeloft

Oppe under taket

Inngang til de åpne samlingene

<b><a href="http://www.bt.no/lokalt/article316921.ece">Snurr elg</a></b>