— Dette er helt unikt, sier Svein Kjelstrup Olsen til Bergens Tidende: - Det første boligbygget i Norge, ja i verden for den del, som produserer mer energi enn det forbruker, legger han til.

I går ble Kjelstrup Olsens høyhus-planer presentert for politikerne i komité for miljø- og byutvikling.

Komitéleder Anne Gine Hestetun sier at hun umiddelbart synes det er et spennende prosjekt, særlig ut fra miljøperspektivet.

— Er du skremt av høyden?

— Høyden er utfordringen, og det er på høy tid vi får høyhusmeldingen til behandling. Samtidig ser vi at dette er ny bydel og vi må være åpen for nye løsninger.

- Kler skolen bedre

Kjelstrup Olsen mener det nye tårnhuset kler den nye Kunsthøgskolen langt bedre enn de forrige planene for Mølleneset. Ikke minst fordi bygget som ligger nærmest skolebygget er redusert til bare fire etasjer.

— Tårnhuset er høyt, ja. Men det er svært slankt, bare 300 kvadratmeter grunnflate, og kaster minimalt med skygge. Dessuten vil denne løsningen åpne strandlinjen og markere elveløpet, sier Kjelstrup Olsen.

— Må dere bygge så høyt?

— Teknisk sett trenger vi ikke bygge så høyt, men vi trenger så mange etasjer for å opprettholde samme utnyttelsesgrad som den forrige planen.

— Den planen ble jo nettopp kritisert for høy utnyttelsesgrad?

— Ja, det ble den. Men vi mener det er riktig å bygge tett for å skape en følelse av by. Tjuvholmen, den nye bydelen i Oslo, har en tomteutnyttelse (TU) på 270 prosent. Vi har 250 prosent. Kunsten er å skape løsninger som gir dynamikk mellom lave og høye bygg. Vi kan ikke fortsette å bare bygge seks etasjers punkthus her i byen, sier Kjelstrup Olsen.

Inn i høyhusmeldingen

I første omgang vil utbyggerne be komiteen avgi en høringsuttalelse. Samtidig lanseres Mølleneset til kommunens høyhus-melding, som er underveis til politisk behandling.

Sist, men ikke minst, håper Kjelstrup Olsen at planmyndighetene vil innlemme hans nye visjon for Mølleneset i den nye kommunedelplanen for Store Lungegårdsvann. Blir høyhus godkjent der, er veien frem til byggetillatelse ganske slett.

Møllendal skal bli en ny bydel med Kunsthøgskolen, boliger, butikker, kafeer og byplasser. Reguleringsplanen for Kunsthøgskolen er imidlertid stilt på vent, etter at Statsbygg ble pålagt å skrelle ned størrelse og pris på det nye skolebygget.

På vent står også reguleringsplanen for Mølleneset, det Kjelstrup Olsen er en av fire grunneiere. Nå løsriver han seg fra de øvrige og lanserer tårnhuset alene.

— Vi er redd hele prosessen har kjørt seg fast og tar dette initiativet for å komme videre, sier Kjelstrup Olsen.