— Dette må basere seg på en misforståelse, mener distriktssjef Paal Fennell ved Mattilsynet - distriktskontoret for Bergen.

— Prøvene våre viser ikke noen innhold over normalen av denne parasitten i Tarlebøvannet, sier Fennel.

— Vi har ingen opplysninger som støtter meldingen fra Helse-Bergen. Dette må være en misforståelse, mener daglig leder Ole Dan Lundekvam i Bergen Vann KF.

— Jeg vil ta kontakt med Helse Bergen får å få oppklart denne misforståelsen. Vannet fra Tarlebø er trygt, legger han til.

— Vi har fått gale opplysninger fra Bergen Kommune og var ikke klar over det før lørdag ettrmiddag. Vi har oppdatert våre nettsider og lagt ut ny informasjon om tilstanden ved Haukeland, opplyser informasjonskonsulent Therese Trandem ved Helse-Bergen.

Normalt nivå

— I Tarlebø viste våre prøver 0 til 1 per 10 liter liter vann. Det er utenfor faregrensen, opplyser distriktssjef Paal Fennell ved Mattilsynet - distriktskontoret for Bergen.

— En undersøkelse av norske vannverk i år 2000 viste at dette er et ganske vanlig nivå for norske drikkevann. Om det er godt nok, kan man stille spørsmål ved. Vi regner ikke med at det er sjanse for å bli syk før man har fått 20 til 25 parasitter gjennom tarmen. Først da er det en statistisk sjanse for at en parasitt blir hengende igjen i tarmen og forårsaker betennelse, opplyser Fennel.

Haukeland utenfor fare

I følge de siste oppdateringene av nettsidene til Helse-Bergen blir ikke Haukeland rammet av parasitten Giardia lamblia :

"Normalt får Haukeland vannet sitt fra Tarlebøvannet, men på grunn av mye nedbør har vi siden mai fått vann fra Gullfjellvannet. I dette vannet er det ikke påvist noen smitte. Vi har en ekstra ringledning på sykehuset som tar inn vann fra Svartediket ved behov, og denne tilførselen ble stengt fredag."

"Det er ingen kjente tilfeller av pasienter som er blitt smittet mens de har vært innlagt i Haukeland Universitetssykehus."

"Helsepersonell som eventuelt er smittet skal være sykemeldt til ett døgn etter at diareen opphører."