— Tarlebø vil imidlertid ikke bli innkoblet igjen før vi er sikre på at prøveresultatene er tilfredsstillende over noe tid, sier fagdirektør Ivar Kalland i en pressemelding.

Giardia-prøver fra vannverk som ikke har tilfredsstillende rensemetoder til å fjerne Giardia, foretas ukentlig.

Nye vannprøver skal tas over helgen, og kommunen vil fortløpende informere om utviklingen, går det frem av pressemeldingen.

Helsevernetaten i Bergen kommune har ikke registrert noen som er "ny-smittet" av Giardia-parasitten, men elleve personer er i siste uke registrert med smitten. For de fleste av disse er dette en følge av smitten i september/oktober.

Helsesituasjonen overvåkes fremdeles fra dag til dag, og hygienerådene står ved lag: vask hendene ved toalettbesøk