RUNE VALDERHAUGKNUT STRAND (foto)

Det unge ekteparet Zeenat (32) og Tajul Islam (33) er fortvilet og oppgitt. Nyttårsgaven fra utenlandsavdelingen i Justisdepartementer er at familien på fire må ut av landet innen 26. januar. Avslaget kom samme dag som avdelingen blir nedlagt.

Det skjer til tross for at selveste statsminister Jens Stoltenberg i fjor lovet å se på saken deres. Og til tross for at samtlige gruppeledere i Bergen bystyre med unntak av Frp, har bedt om at den høyt utdannede familien får bli, fordi Bergen kommune er avhengig av Tajuls kompetanse som morsmålslærer i bengali. Nå står 15 elever på Nygård skole uten opplæring på sitt morsmål fordi han er fratatt arbeidstillatelsen.

Møtte Stoltenberg Saken til familien Islam fikk stor oppmerksomhet da statsministeren var i Bergen for å presentere Arbeiderpartiets program. Da møtte han familien og lovet å se på saken. Siden har de ikke hørt noe før det tredje avslaget kom 29. desember.

— Vi er deprimerte og skuffet. Tårene har vært mange de siste dagene. Det oppleves både som umenneskelig og meningsløst å hive oss ut av landet etter 14 år. Vi regner oss som nordmenn og bergensere og blir gjestearbeidere om vi må vende tilbake til Bangladesh. Barna våre er født i Bergen og er norske på alle måter, sier ekteparet til Bergens Tidende.

Ny anke Som et siste forsøk på å få bli, vil advokaten deres og støttegruppen for familien anke saken på ny inn for den helt nye Utlendingsnemnda.

— Det avslaget som kom i utenlandsavdelingens siste time, er umoral på overtid. Av hensyn til familiens rettssikkerhet krever vi at saken deres behandles i den nye Utlendingsnemnda, som er en domstolliknende og nøytral instans som fra nyttår i år skal behandle asylsaker. Når samme mann til nå har behandlet både søknaden og ankene i saken, står vi overfor en uhørt praksis. Da er ikke rettssikkerheten deres ivaretatt, hevder Anne-Line Thingnes Førsund i støttegruppen overfor Bergens Tidende.

Store problemer Zeenat og Tajul Islam hevder at de vil få store problemer hvis de tvangssendes til Bangladesh. Mest bekymret er de for sin syv år gamle sønn, som har store lærevansker og ikke vil få det skoletilbudet han trenger. Dessuten er Zeenat og Tajul avskåret fra å kunne søke offentlige stillinger fordi begge er passert 30 år og for gamle ifølge regelverket i landet. Og private jobber er svært vanskelig å få.

Gedigent paradoks Anne-Line Thingnes Førsund mener hele saken til Islam-familien er et gedigent paradoks. Hun er overbevist om at man må vinne frem med en ny anke.

— Bergen kommune har ansatt Tajul fordi de er avhengig av hans kompetanse som morsmålslærer. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har nylig finansiert hans tilleggsutdanning fordi det ifølge departementets egen stortingsmelding er nesten umulig å finne kvalifiserte morsmålslærere. Da er det meningsløst når Justisdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet samtidig vil sende dem ut av landet fordi de hevder at man ikke trenger dem, og at de dermed ikke oppfyller vilkårene for å få bli. Nå krever vi at statsminister Stoltenberg gjør som han lovet, og snakker med statsrådene Trond Giske og Sylvia Brustad og ordner opp i denne saken, sier hun.

Ekteparet Zeenat og Tajul Islam må forlate Norge innen 26. januar. (FOTO: KNUT STRAND)