Ingen av dem BT har snakket med i Høyres bystyregruppe vil gå ut og støtte Stolt-Nielsens kandidatur som byrådslederkandidat foran valget i 2015.

Overfor BT tirsdag ga Stolt-Nielsen uttrykk for sin forundring over at Høyres representanter stemte mot byrådet, og for Aps forslag som presiserte at Bybanen aldri skal gå

over Bryggen.

— Jeg kan si med hånden på hjertet at jeg var svært overrasket over at så mange bystyrerepresentanter fant grunn til å stemme for et merknadspunkt som etter mitt syn var helt unødvendig, sa byrådslederen, og påpekte at byrådets innstilling allerede slo fast at Bybanen ikke skal gå over Bryggen.

Kan ikke overraske

Robert Monsen forstår ikke hvorfor byrådslederen er overrasket over at de stemte for Ap sitt forslag.

— Hvorfor går da KrF ut av byrådet på grunn av dette? De oppfatter dette tydeligvis annerledes enn oss.

Da Høyres representanter møtte hverandre før bystyret tirsdag, var Monsen klar på hva han mente om saken.

— Vi måtte passe på at det som vi avtalte ikke inneholdt detaljer som kunne misforstås. Partiene kan ikke oppfatte vedtaket på forskjellige måter.

- Hvorfor mener Stolt-Nielsen at det ikke var vits i å stemme for dette da?

— Det må hun svare for selv.

Ingen kommentar

Monsen vil ikke kommentere om Ragnhild Stolt-Nielsen blir byrådslederkandidat før valget i 2015.

— Jeg forstår hvorfor du spør. Men det må du spørre lederen for nominasjonskomiteen om.

Gruppeleder Dag Skansen virker oppriktig overrasket over kritikken som byrådslederen kom med mot sine partifeller.

— Jaha? Hva var problemet KrF hadde med det forslaget da?

Han mener det er meningsløst å komme med slik kritikk. — Hva Høyres gruppe mener om saken, har vært klart siden november. Det problematiske i denne saken er at KrF ikke tok innover seg det massive flertallet for tunnel som var i bystyret.

Skansen avviser at gruppen har brutt avtalen som byrådslederen gjorde med KrF.

— Det er ikke inngått noen avtale. Det nærmeste vi hadde en avtale før bystyremøtet tirsdag var avtalen som Frp og H signerte med Ap. Det byrådet avtalte med KrF var en innstilling som først ble omarbeidet, og deretter lagt frem for bystyret. Det er ingen avtale.

Skansen påpeker at det ikke er noen konflikt mellom han og byrådslederen. Han sier de var enige om at de måtte finne en løsning da det klart at det fantes flere potensielle utbrytere i gruppen. Hadde man ikke fått på plass disse, kunne bystyremøtet endt med at ingen traseer fikk flertall.

Heller ikke han vil kommentere Stolt-Nielsens fremtid som byrådsleder.

— Det kan ikke jeg si noe om. Det er opp til nominasjonskomiteen.

Han presiserer at Stolt-Nielsen har gruppens støttefor å styre byrådet.

— Det har vært sagt mange ganger i løpet av dennevanskelige tiden. Selv har jeg ingen konflikter med byrådsleder.

Kan ha rett

Atle Fasteland sier det godt kan være mulig at byrådets opprinnelige innstilling var nok for å sikre at Bybanen ikke går over Bryggen.

— Men da blir det enda mer uforståelig hvorfor KrF trekker seg fra byrådet.

Han varslet tidlig om sitt syn i saken. At han har vært med å bryte en avtale, slik byrådslederen hevder, avviser han kategorisk.

— Jeg har aldri brutt noen avtale med KrF. KrF gjorde en avtale med byrådet, som vi fikk over som innstilling. Vi har gjort det rette i denne saken.

Han nekter å svare på om Stolt-Nielsen blir byrådslederkandidat neste år.

- Er hun svekket?

— Det er vanskelig å svare på. Nei, nå må vi alle komme videre i denne saken, svarer Fasteland.

Stemte for Ap

Anette Strand var blant dem som reiste seg og stemte for Ap sitt forslag. Hun ønsker egentlig ikke uttale seg mer om denne saken.

— Det har vært for mye debatt om denne saken nå. Det har ikke hatt så mye godt for seg å diskutere dette i media.

Hun påpeker at Høyre og KrF tolker den opprinnelige avtalen veldig forskjellig.

- Blir Stolt-Nielsen byrådslederkandidat til valget?

— Det har jeg ingen forutsetning for å svare på. Det må du spørre nominasjonskomiteen om.

For Tore Hordnes er det helt greit at byrådslederen mener det var unødvendig å stemme for Ap sitt forslag.

— Men for meg var det en viktig presisering. Dette har vært mitt standpunkt siden gruppemøtet i november i fjor.

Hordnes påpeker at Kjøttbasaren-tunnelen ikke er skikkelig utredet. Faller det forslaget, er det viktig for ham å utelukke Bryggen-traseen som alternativ.

Han vil ikke uttale seg om hvem som blir byrådslederkandidat.

— Jeg kan bare si én ting sikkert: det blir ikke meg.

Opplever støtte i partiet

Stolt-Nielsen selv mener hennes utsagn fra i går kan ha blitt misforstått, og presiserer:

— Det jeg ga uttrykk for i går var at jeg var overrasket over antallet Høyre- og Frp-politikere som stemte for merknaden. Det var antallet som var det vesentlige i mitt svar, sier hun.

Byrådslederen mener fortsatt byrådets innstilling slo fast at Bybanen ikke skulle gå over Bryggen.

— Når vi regulerer banen til å gå i tunnel i området ved Vetrlidsallmenningen så kan den bare gå der, og ikke på Bryggen. Og når det står at Bryggen skal være bilfri, da er Bryggen både bil- og banefri. Men det er tydelig at det går an å legge forskjellige tolkninger av det samme innholdet i vedtaket, sier Stolt-Nielsen.

Stolt-Nielsen sier at hun opplever å ha stor støtte i partiet.

— Dette har vært en vanskelig sak, jeg har fått mange henvendelser fra mennesker i partiet som vil gi uttrykk for at støtter meg, og opplever også å ha støtte i bystyregruppen, sier hun.

I morgen skal nominasjonskomiteen i Høyre ha sitt første møte. Før det ønsker Stolt-Nielsen ikke å si om hun stiller til gjenvalg eller ei.