RANDI KVINGE randi.kvinge@bt.no

16-åringen fra Risnes i Arna har vært med på å lage utstillinger om egyptiske mumier på Historisk museum, og oversatt engelske fagtekster som hun har funnet på internett.

Leser japanske tegneserier Før helgen hadde hun sin siste arbeidsdag ved avdelingen. Men etter tre år på videregående skole, har hun planer om å komme tilbake til universitetet. Hun drømmer om å bli oversetter, både i engelsk og japansk.

— Japanske tegneserier har alltid vært spennende. Men oversettelsene er ofte så dårlige. Det er tydelig behov for flere med språkkunnskaper, sier Berit Andrea.

Interessert i arkeologi Helt siden hun var 14 år har hun vært interessert i arkeologi. Da hun skulle velge arbeidssted i praksisukene sine, var det ingen tvil. Hun ville til universitetet. Først var hun der i to uker. Som en del av elevens valg og praktisk prosjekt, fikk hun en spesialordning i hele tiende klasse.

-Jeg ble ganske trist da jeg måtte slutte på universitetet etter arbeidsukene. Heldigvis fikk jeg fortsette, sier Berit Andrea.

Varierte oppgaver Det er ikke vanlig at universitetet har praksiselever over lang tid.-Da Berit Andrea var her i praksisukene sine, så vi at hun kunne gjøre en god jobb. Vi har hatt stor nytte av hennes innsats. Hun har fått vært med på alt fra diskusjoner rundt lunsjbordet, til å rive ned gamle magasiner, sier førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Frode Storås.

Tilrettelegger undervisningen Inspektør og rådgiver ved Garnes ungdomsskole, Bodil Huse Olsen, sier skolen er opptatt av å tilpasse lære-situasjonen for hver enkelt elev. - Vi må være åpne for at elever som har spesielle interesser kan få utvikle seg best mulig. Da kan skolen være med å gi dem noe å strekke seg etter. Det gjør at de blir lettere motiverte til å jobbe med andre fag, sier hun.

Må samarbeide - Samarbeidet med universitetet har vært helt utrolig. Førstesekretær Karen Bjørnseth har gitt Berit Andrea utfordrende oppgaver hele veien. Vi ser tydelig at hun har utviklet seg, sier Bodil Huse Olsen.

På tiende klassetrinn har Garnes ungdomsskole over 20 elever i praksis.

-For å få dette til, er vi avhengige av at arbeidsplassene stiller seg positive til å ta imot elever. De kan være tidkrevende for arbeidsstedet å finne frem til aktuelle arbeidsoppgaver. Men de aller fleste som får motiverte elever fra oss, er fornøyde med dem, sier hun.