ØRJAN TORHEIM

— Vi er altfor trege til å oppdage endringer i ungdoms rusbruk, sier Arne Klyve, undervisningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Han viser til England, der det tok syv år fra musikkpressen første gang skrev om ecstasy, til de første, offisielle rapportene om partydopet kom på bordet.

Tidsgapet er neppe mindre i det offentlige Norge. Det betyr at myndigheter og hjelpeapparat er kraftig på etterskudd når effektene og skadevirkningene fra nye former for rusbruk begynner å gjøre seg gjeldende.

Bredt nettverk

Gjennom prosjektet «Føre var …», utviklet spesielt for Bergen, ønsker Stiftelsen Bergensklinikkene nå å skaffe seg et mer oppdatert og pålitelig bilde av ungdommens rusvirkelighet. Et stort nettverk av informanter fra det offentlige og sivile liv skal sørge for at nye og oppblomstrende rustrender oppdages langt raskere enn i dag.

Dermed skal både det forebyggende rusarbeidet og behandlingstilbudet kunne bli bedre.

— Vi samarbeider tett med blant andre unge rusbrukere, politiet, ansatte på utesteder, behandlingsapparatet og sosialarbeidere. Dessuten bruker vi statistikker og undersøkelser, og mer uoffisielle kilder som internett og ungdomsmedier, sier Klyve.

«Nybrottsarbeid»

Ifølge Stiftelsen Bergensklinikkene, er «Føre var ...»-modellen unik både i Norge og i Norden. Sosialminister Ingjerd Schou ble informert om arbeidet under et besøk hos stiftelsen i går, og tente umiddelbart på de nye tankene.

— Viktig nybrottsarbeid og et kjempespennende initiativ. Å samle informasjon på denne måten, er helt sentralt for å bygge opp de rette tiltakene innen forebygging og behandling, fastslår ministeren overfor Bergens Tidende.

Schou mener at dagens manglende kjennskap til ungdoms rusvirkelighet, er et stort problem.

— Det er ødeleggende for den enkelte og uøkonomisk for samfunnet, sier hun. I går ba sosialministeren ledelsen ved Bergensklinikkene om å bli løpende orientert om den spesielle rus-kartleggingen i Bergen. Hun lovte også å ta med seg tankene bak i det videre arbeidet med tiltaksplanen mot rus, som skal legges frem i høst.

Rapport hvert halvår

En viktig del av «Føre var …»-prosjektet er å informere offentligheten, både beslutningstakere og foreldre, om hva som rører seg blant rusbrukende ungdom. I utgangspunktet skulle den første rapporten blitt publisert allerede i høst, men det er utsatt til våren 2003. Etter det er meningen å utgi halvårlige rapporter.

— Først vil vi prøve ut denne metoden grundig i Bergen. Hvis den viser seg å være et godt redskap, vil vi sørge for at fagmiljøer også i resten av landet tar den i bruk, sier undervisningssjef Arne Klyve.