I april i fjor tapte Hardanger hotel og Røykens Venner da Oslo tingrett behandlet søksmålet deres mot Sosial— og helsedepartementet. Senere vant de frem i lagmannsretten

Nå er det opp til landets høyeste domstol å avgjøre om det skal være lov å røyke på spesielle kvelder på Hardanger hotel i Odda. Forutsetningen var at hotelleier Ole Melkeraaen selv sto bak tappekranene, og at bare medlemmer av Røykens Venner slipper inn.

Både Melkeraaen og leder i Røykens Venner Helge Skogstad hadde mandag tro på at de vil vinne frem.

– Jeg tror vi vinner denne saken. Jeg mener vi oppfyller lovens bokstav ved at vi ikke har noen ansatte, og det er begrenset adgang for allmennheten, sier Melkeraaen til NTB.

Utarte På spørsmål om det ikke er fare for at dette kan utarte og spre seg slik at røykeloven bokstavelig talt kan gå opp i røyk, svarer han:

– Jo, vi ønsker at det skal være lov å røyke på et serveringssted. Hvis vi får medhold i dag, vil det være lov å røyke på et serveringssted gitt to forhold, nemlig ingen ansatte og begrenset adgang for allmennheten.

Helge Skogstad i Røykens Venner var også optimist mens forhandlingene pågikk i Høyesterett.

– Vi burde vinne fordi vi viser til paragraf 6, 1. ledd. Motparten viser til 2. ledd i samme paragraf, og 1. ledd overstyrer rent juridisk 2. ledd, sier Skogstad.

Vil omgå loven Advokat Steffen Asmundsson ved regjeringsadvokatens kontor som representerte staten i forhandlingene, sa at Røykens Venner ønsker å omgå loven.

– Loven sier at det ikke er adgang til røyking på serveringssteder. Det er et totalforbud. Røykerne ble nedstemt i Stortinget som ikke ville ha egne røykerom på serveringssteder, sa Asmundsson.

Bortsett fra rent private sammenkomster, mente han loven ikke gir adgang for private klubber til å røyke på offentlige steder.

– På Hardanger hotell kan røykerne gå ut på verandaen. Det er fortsatt mulig å delta i sosiale sammenhenger og røyke utendørs, fremholdt advokaten.

Det er helseminister Sylvia Brustad (Ap) som har anket dommen inn for Høyesterett med begrunnelse uriktig forståelse og anvendelse av tobakksskadeloven.

– Saken er prinsipiell, og dersom lagmannsrettens dom blir stående, vil dette åpne for omgåelser av røykeforbudet på serveringssteder, samt medføre store kontrollproblemer både for bransjen og tilsynsmyndighetene, erklærte helse- og omsorgsministeren i en pressemelding.

Høyesterett brukte mandagen til å høre de to partenes advokatinnlegg i saken. Dom faller i midten av januar.