— Det er mildt sagt ubetenksomt når folk misbruker de få plassene som er reservert til bevegelseshemmede. Friske folk bør bare glemme disse plassene, sier Bjørn Rasmussen. Rasmussen er styremedlem i Handikapforbundet i Hordaland, og er selv bevegelseshemmet.

Streng overvåkning

Hittil i år er 934 sjåfører bøtelagt for å ha parkert på handikapplassene i Bergen.

— Vi er generelt veldig strenge med å overvåke handikapplassene, fordi vi vet hvor viktige disse plassene er for forflytningshemmede. Det er viktig at disse plassene ikke blir belagt av andre, sier direktør Borghild Lekve i Bergen Parkeringsselskap.

— Vi opplever ofte at folk sier de «skal bare» ett eller annet når de har parkert på handikapplasser. Resultatet er at de bevegelseshemmede må kjøre rundt og rundt mens de venter på plass, og i mange tilfeller kommer ikke sjåføren tilbake. Det er særlig plassene nærmest Torgallmenningen som hyppig blir misbrukt, sier Rasmussen.

— Antallet plasser for forflytningshemmede er altfor lavt i forhold til behovet. Forskriftene er strenge, og tillatelsene deles bare ut til dem som kan dokumentere at de har et genuint behov for slik plass, sier Lekve.

Mange bevegelseshemmede kan ikke bruke vanlige parkeringsplasser, fordi plassene er for små for dem som er avhengige av rullestol eller lift.

— Mange forflytningshemmede har biler som er for høye til at de kan komme inn i parkeringshus, sier Lekve.

Færre og færre plasser

Noen av de vanlige parkometer-plassene kan brukes av bevegelseshemmede.

— Problemet er at det blir færre og færre slike plasser. Politikerne har bestemt at mye av kant-parkeringen skal vekk, og antall offentlige parkeringsplasser reduseres. Vi har hele tiden sagt at det må opprettes flere plasser som erstatning for dem som forsvinner, og dette kommer vi til å kjempe for videre, sier Rasmussen.

Byrådet skulle ha behandlet byens parkeringspolitikk torsdag, men dette er utsatt.

ULOVLIG PARKERING: - Det er altfor få handikapplasser i Bergen, og det blir håpløst når friske mennesker tar de få plassene som er, sier Bjørn Rasmussen i Handikapforbundet. Bilen til venstre sto ulovlig parkert på handikapplassen i Vestre Torggate i går ettermiddag.<p/>FOTO: TOR HØVIK