MARIT HOLM marit.holm@bt.no

20. mars må Vesta møte i nok en "samboer-sak" i Bergen byrett. Avgjørelsene bør være av stor interesse for de drøye 2,4 millioner nordmenn som er omfattet av kollektive gruppelivsforsikringer, og som er samboere. Arna-kvinnen Dagrunn Gjerde gikk glipp av 432.000 kroner da hennes livsledsager døde. Hun hadde nemlig glemt å gi beskjed om at hun hadde flyttet 300 meter. Vilkåret for at en samboer skal bli begunstiget av den aktuelle gruppelivsforsikringen til Vesta, er at samboeren og avdøde har stått oppført med samme adresse i Folkeregisteret, i minst to år.I Dagrunn Gjerdes tilfelle har ingen bestridt at hun og hennes avdøde samboer virkelig levde sammen i seks år. Et flertall i forsikringsklagenemnden mente at det ville være urimelig å nekte henne utbetaling, på grunn av den manglende flyttemeldingen til Folkeregisteret. I Bergen byrett, derimot, fikk Vesta Forsikring fullt medhold. Byretten mente tvert om at forsikringsselskapet måtte få lov til å være "firkantig", i forhold til kollektive avtaler som er ment å regulere et stort antall tilfeller. Nytt søksmål, parallell sak 20. mars må Vesta Forsikring igjen møte i Bergen byrett, i en sak som har mange likhetspunkter med Dagrunn Gjerdes. Her er det en Tønsberg-kvinne som nektes utbetaling fra den kollektive gruppelivsforsikringnen som hennes avdøde samboer hadde gjennom jobben. I dette tilfellet hadde paret bodd sammen i fire år, fra juni 1995 og til mannen døde i juni 1999. Men av forskjellige årsaker ble ikke formalitetene i forhold til Folkeregisteret ordnet før september 1997. Da mannen døde, hadde de altså hatt felles adresse i tre måneder for lite.— Faktaene i saken er vi og Vesta enige om. Det er fortolkningen av dem som er problemet. Vi synes Vesta opptrer unødvendig steilt og urimelig, sier høyesterettsadvokat Sven Haraldsen, som representerer Tønsberg-kvinnen.Det samme synes Dagrunn Gjerdes advokat, Sverre Kvilhaug. Han mener også at Vesta ikke gjør nok for å opplyse om den spesielle definisjonen på samboere, i info-heftet som blir delt ut til arbeidstakerne som er omfattet av forsikringsordningen. "Ikke noe kjekt" Informasjonssjef i Vesta, Ingrid Holm Svendsen, sier at det aldri er noe kjekt når saker havner i retten. - I begge disse tilfellene har utbetalingene gått til livsarvingene, fordi det ikke var noen samboere som oppfylte vilkårene. At det er dukket opp en ny slik sak, synes jeg bare styrker vårt argument om at det er viktig å stå fast på vilkårene og behandle alle likt, sier Holm Svendsen til Bergens Tidende.