MARIANNE RØISELAND

— Jeg hører hvordan du konkluderer, men jeg er ikke rede til å bekrefte konklusjonen, sier byråd Anne Gine Hestetun til Bergens Tidende.

Byrådens uttalelser kan neppe tolkes annerledes enn at hun vil hindre at penger ment for elevtrivsel brukes til å dekke et underskudd.

De fem millionene bystyret vedtok skulle brukes til trivselstiltak i skolen, kom fra investeringsbudsjettet. Da kan verken bydeler eller rektorer uten videre bruke dem til å tette hull i driftsbudsjettet. Å bruke investeringspenger på drift regnes ikke for god økonomistyring, og blir vanligvis slått hardt ned på av blant andre fylkesmannen.

Hestetun har fortsatt ikke oversikt over hvor mange bydeler og skoler som har brukt trivselsmillionene til drift.

— Når denne saken kommer på vårt bord, må vi ha en helt klar prinsipiell holdning til dette, sier Hestetun. Hun slår klart fast at investeringsbudsjett og driftsbudsjett er to ulike ting.

— Pengene til elevtrivsel er investeringsmidler som er bevilget direkte til hver enkelte skole, minner byråden om.

Klarere kan hun for øyeblikket ikke si at bydeler og skoler må se seg om etter andre kuttposter.

For kravet om kutt på fire prosent i budsjettet denne høsten, gjelder fremdeles. Samlet må skolene spare drøye 35 millioner kroner på vel fire måneder. En liten trøst får det være at alt tyder på at det blir fem millioner triveligere skolebygninger og skoleplasser.