KARI PEDERSEN

— Valget står mellom folkestyre eller byråkrati, sa stortingsrepresentant Reidar Sandal (Ap) på Vestlandskonferansen i regi av Sparebanken Vest.

Sandal kom til Bergen med en rykende fersk innstilling fra et utvalg nedsatt av sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Ikke uventet konkluderer utvalget, der Sandal har sittet, med at Norge bør opprette folkevalgte regioner.

— Når til og med fylkesordførerne er enig om at fylkeskommunen ikke lenger er liv laga, da går toget. Og det går rimelig raskt, sa Sandal.

Aps utvalg går lenger enn før i retning av å ramse opp hva et regionalt nivå skal drive med. Her plukker utvalget særlig oppgaver fra det statlige regionale maktapparatet, som i skyggen av fylkeskommunen er blitt en betydelig maktfaktor.

- Må ta selvkritikk

— Jeg må på vegne av eget parti ta selvkritikk på den utviklingen som har vært, medga Sandal og la til: - Men det bør ikke være som i dag at fylkesmannen har overtatt store deler av den politiske makten. I mitt hjemfylke, Sogn og Fjordane, er halvparten av kommunene på økonomisk svarteliste. I praksis vil det si at fylkesmannen, ikke kommunestyret, har siste ordet i budsjettsaker.

Ap-utvalget foreslår at det bør vurderes om regionene skal utnevne styremedlemmer til de regionale helseforetakene. Men Reidar Sandal avviser at det er å reversere sykehusreformen.

— Nei, eierskapet ligger fast, sier Sandal.

Reidar Sandal regner med at Arbeiderpartiets landsmøte til våren vil samle seg om den løsningen utvalget har kommet frem til.

- Mer byråkrati

Kommunalminister Erna Solberg snakket varmt om viktigheten av utvikle vekstkraftige næringsliv over hele landet.

Så forlot Solberg statsrådssrollen og snakket som Høyre-leder. Da la hun ikke skjul på sin skepsis til å opprette regioner som et tredje forvaltningsnivå.

— Denne iveren etter regioner er født ut av kampen mot Oslo-makten og er ikke bygget på den tro at dette er den beste løsningen for å få til mer vekstkraft, sa Erna Solberg og konkluderte slik:

— Jeg tror regionalisering vil skape mer, ikke mindre byråkrati.

Erna Solberg uttrykte indirekte skepsis til at Vestlandsrådet skal komme klare å etablere seg som en region allerede fra 2007, slik fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) ivrer for:

— Slikt tar lang tid, sa Solberg og pekte på at en rekke lover og regler må endres. - Dessuten må valgkretsene for Stortingsvalget justeres. Hvis ikke vil hele regionprosjektet undergraves av at stortingspolitikerne strever for sitt hjemfylke.

- NHO i utakt

Solberg ble stående ganske alene med sitt nei til regioner i diskusjonen på gårsdagens Vestlandskonferanse. Selv NHO-direktør Siri Bjerke gikk langt i retning av å antyde at næringslivet trenger et tredje nivå.

— Personlig synes jeg det er utenkelig å forestille seg at vi skal klare å hindre videre sentralisering uten at det bygges opp et regionalt nivå, sa Bjerke.

På spørsmål om Høyre-lederen er på kollisjonskurs med NHO, svarte Erna Solberg slik:

— Det er ikke jeg som er på kollisjonskurs med NHO, men NHO som er på kollisjonskurs med sine medlemmer.