I sommer ble overraskende kun menn valgt som faste medlemmer. Da det gikk opp for generalforsamlingen, ble tre kvinner valgt som vararepresentanter. Marit Mulelid fra Bergen har for første gang møtt i hovedstyret.

— Jeg synes det var intensivt med mange saker, men og kjekt og interessant. Dessuten var fellesskapet i styret godt, sier Marit Mulelid.

Gir mersmak

To av vararepresentantene var innkalt til det første styremøtet. En av dem var på ferie og bare Marit møtte. Hun opplevde selv innkallingen som reell vilje til å gjøre det beste ut av situasjonen som oppsto i sommer.

49-åringen fra Bergen er andre vararepresentant i Indremisjonsforbundets hovedstyre. Hun opplever at her er mye å sette seg inn i, men et spennende første styremøte gir mersmak.

— Jeg tror en eller flere kvinner blir fullverdig medlem av hovedstyret om to år, sier Marit Mulelid. Nå konsentrerer hun seg om arbeidet i Bergens Indremisjon.

Nære relasjoner

Marit Mulelid mener kvinnene gjennom årene har betydd svært mye i indremisjon. Kvinnene tar vare på de nære ting. Svært mange kvinner har gjennom årene gjort en stor innsats i barne- og ungdomsarbeidet. Mye av arbeidet på bedehuset er drevet av kvinner.

— Nære relasjoner er viktig i vår tid. Med flere kvinner i hovedstyret tror jeg det vil bli lagt større vekt på slike verdier. Det trengs, mener Marit Mulelid.

SER MULIGHETER: Marit Mulelid synes det første styremøtet var spennende og gir mersmak. FOTO: TOR KRISTIANSEN
NN