Lehmkuhlboden i Sandviken brant 12. september. I ettertid har folk i nabolaget vært bekymrert for asbestutslippet som kom med brannen. Kommunen har måttet tåle kritikk for å ikke ha tatt faren på alvor, og for å ha informert innbyggerne for dårlig.

Men under dagens høring om Lehmkuhl-brannen tok ikke byrådslederen noen selvkritikk:

— Slik jeg ser det, gjorde vi alt etter boken. Vi gjorde det vi skulle, både i forhold til den jobben brannvesenet gjorde og hva som ble gjort av de lokale helsemyndighetene, sier Mæland.

- Uro på grunn av mediene

Under høringen forklarte hun hvordan hun og byråd Øistein Christoffersen (Frp) koordinerte informasjonsarbeidet den dagen det brant.

Hun har forståelse for at folk i Sandviken kan ha opplevd informasjonen som forvirrende. Ikke fordi kommunen feilinformerte, men fordi opplysningene som kom fra kommunen og mediene til dels var motstridende.

— Det oppsto en uro på grunn av mediedekningen en uke etterpå, da TV 2 satte fokus på asbestfaren, sier Mæland.

— Jeg sier ikke at asbest ikke er farlig. Det er veldig, veldig farlig. Men når jeg skal se tilbake på den håndteringen vi gjorde, i denne konkrete saken, kan jeg ikke se at vi har gjort noe feil, sier Mæland.

- Utrolig mange hus

På spørsmål fra Hallgeir Utne Hatlevik (Ap) om ikke man burde undersøke nærmere asbestfaren ved eventuelle fremtidige branner i Bergen, svarte byrådslederen følgende:

— Det finnes asbest i utrolig mange hus i Bergen. Om man skal greie å kartlegge alt dette, må nasjonale myndigheter på banen.

Brannsjef Helge Eidsnes uttalte seg også om brannvesenets vurderinger etter Lehmkuhl-brannen.

— Vi skulle hatt større fokus på å fjerne asbesten, sier brannsjef Helge Eidsnes.

Her kan du lese innkallingen til høringen

— Jeg har aldri opplevd et slikt fokus på asbest som vi har hatt i denne saken, sa han.

Han forklarte at brannvesenet har klare retningslinjer på at alle som eksponeres for brannrøyk skal evakueres ved brann i bygninger med asbestholdig materiale.

Den 26. september i år kom folkehelseinstituttet med nye retningslinjer for hvordan man skal forholde seg til faren for spredning av asbest ved brann

— Vi er ikke i mål med disse retningslinjene. Rådene er for generelle. Vi ber om at de blir mer spesifikke. Hvis det brenner i et nabobygg til rådhuset, skal vi da evakuere hele rådhuset og de andre husene rundt? spør Eidsnes, som etterlyser den reelle faren ved asbest.

Han understreker at de også var i kontakt med statens forurensningstilsyn etter brannen, som sa det ikke var noen akutt helsefare.

— Et skadesaneringsfirma var på plass en time eller to etter at brannen startet. I ettertid ser vi at vi burde hatt et enda større fokus på faren for spredning av asbest, sier han.

Bt.no følger høringen

MYE RØYK: Mange bergensere var bekymret for asbestrøyken etter brannen i Lehmkuhlboden.
Tri D. Nguyen
Torunn Aarøy (MMS)