Byrådet i Bergen innstiller på at kommunen skal ta imot og bosette 250 flyktninger i 2010, inkludert 30 enslige mindreårige.

I tillegg forventes det at familiegjenforeninger vil gi et samlet bosettingstall på 375.

Det er knapt hundre flere enn i fjor, men over to hundre færre enn anmodningen fra Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Vil ta imot flere

De ber Bergen ta imot 400 flyktninger i 2010, inkludert 50 enslige mindreårige. Med familiegjenforening som de siste årene, antar byrådet at den totale bosettingen etter IMDIs anmodning ville utgjort ca. 600 personer.

— Jeg skulle ønske at vi kunne tatt imot flere, men har lyttet til tjenestene våre som har meldt tilbake at vi har behov for å senke farten for å gjøre et godt integreringsarbeid for alle vi tar imot, sier byråd for helse og inkludering, Christine B. Meyer (H) i en pressemelding.

Hun ønsker å understreke at Bergen «mottar mange flyktninger» og at byrådets forslag representerer fortsatt «satsing fra byrådets side».

- Press på tjenester

Antall deltakere i introduksjonsprogram for flyktninger har økt fra 198 i 2002 til 459 i 2009.

— Akkurat nå er situasjonen slik at de siste års økende antall bosettinger kombinert med økende antall familiegjenforeninger, har ført til et press på enkelte kommunale tjenester, sier Christine B. Meyer.

— Blant annet kommunale boliger, deltakelse i introduksjonsprogram og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Derfor er det nå nødvendig å prioritere styrking av kapasiteten og kvaliteten i det kommunale integreringstilbudet.