Det var kontroll på tre av innfartsårene til Bergen 2. påskedag, med fokus på bruken av sikkerhetsutstyr. Statens vegvesen er langt fra misfornøyd med resultatet.

Av totalt 8100 kontrollerte biler ble det bare ilagt 86 gebyrer. Det betyr at nesten 99 prosent av de kontrollerte bilistene hadde sikkerhetsutstyret i orden, og brukte det på riktig måte.

Sikrer familien

– Dette er veldig bra. Vi ser at bilbeltebruken er langt bedre når familien kjører på tur sammen enn den er til daglig, sier overingeniør Tom Børslid i Statens vegvesen.

Også Trygg Trafikk har erfart at nordmenn i bil tar sikkerheten mer på alvor når de er på langtur med familien.

– Mange er nok bevisste på å bruke bilbelte for å være forbilder for barna. Vi merker også at vi får flere henvendelser om barnesikring foran ferieutfartene, sier informasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.

Hun minner om at en stor del av ulykkene skjer på turer i nærmiljøet, og oppfordrer folk til å være flinke hele tiden.

Barn uten belter

Kontrollen i påskehelgen var imidlertid ikke helt uten skrekkeksempler. De mest graverende var to personbiler der baksetene var fulle av barn uten bilbelter.

Et annet syn som møtte kontrollørene fra Statens vegvesen oftere enn de satte pris på, var altfor små barn i passasjersetet foran.

– De sitter så lavt at vi knapt ser dem, og vi vet at så små barn er langt mer utsatt for å bli skadet hvis de skjer en kollisjon.

– Ungene bør i hvert fall ha passert en kroppshøyde på 1.40 før de plasseres i forsetet, sier Børslid.

Slapt på bussen

Børslid er heller ikke fornøyd med beltebruken i langdistansebussene. Etter 1999 skal disse bussene være utstyrt med sikkerhetsbelter til både sjåfør og passasjerer, men bruken er det så som så med.

– Vi kan ikke skrive ut gebyrer til alle passasjerene, så vi konsentrerer oss i første omgang om sjåførene, sier han.

Syv biler ble avskiltet. For det meste var dette biler som var begjært avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll eller forsikring.

Forbudt solfilm

Tre sjåfører ble anmeldt etter kontrollen. To av dem hadde ikke gyldig førerkort, mens den tredje hadde en bil uten skilter på slep.

– Det skal være kjennemerke også på bilen som slepes, enten i form av registreringsskilter eller prøveskilter, understreker Børslid.

En annen mangel som gikk igjen var solfilm på siderutene foran. Dette er ikke tillatt, selv om forhandlere av solfilm tydeligvis har overbevist kjøperne om det motsatte.

– Det var påfallende mange som sa at de hadde fått opplyst fra selgeren at produktet er lovlig, sier Børslid. – Noen av dem ble så irriterte at de rev av filmen der og da.

Kontrollene ble holdt ved Vikaleitet i Åsane, Grimen i Arna, og på Søfteland i Os.

Er du ekstra påpasselig når du har familien med i bilen? Si din mening her:

OPPLØFTET: Statens vegvesen er fornøyd med resultatet etter påskens storkontroll. Nesten 99 av 100 bilister har sikkerhetsutstyret i orden.
Statens vegvesen
SIKRER BARNA: Folk er påpasselige med å sikre barna, og går foran som gode eksempler så lenge ungene er med.
Amundsen, Paul S. (Arkivfoto)