At det har gått tre og en halv måned siden 32-åringen forsvant til politiet innledet drapsetterforskning, kan bli skjebnesvangert. Mange spor kan ha blitt fjernet eller visket bort med tiden.

— Det er klart at tiden spiller inn i en slik sak, men vi har ikke funnet grunn til å etterforske saken som noe annet enn en savnetmelding tidligere, sier Dalen.

Samtidig sier han at det ikke er kommet inn nye opplysninger.

— Men vi har sett på saken en gang til og funnet at det er en del spørsmål som vi vil ha besvart, sier Dalen.

— Er det anmeldelsen fra Trines familie til Sefo som har fått dere til å snu?

— Det har ikke påvirket vår beslutning. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere den siden av saken ytterligere.

— Skjønner du at familien synes dere har håndtert saken dårlig?

— Jeg har full forståelse for at de vil ha svar. Tiden får vise om vi har gjort noen feilvurderinger. Nå konsentrerer vi oss helt og fullt om saken, sier lensmannen.

Det var politimester Vidar Refvik i samråd med påtaleansvarlig, politiinspektør Svein Erik Krogvold, som besluttet at saken skulle etterforskes som mulig drap.

— Det har gått såpass lang tid uten at vi har hørt livstegn at vi må snu bunken og starte på nytt med blanke ark, mener han.

Åtte etterforskere fra Os, Fana og vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon skal de neste ukene forsøke å løse forsvinningsgåten. De står overfor en formidabel oppgave.

Riksadvokaten har i et rundskriv gitt politiet klare føringer om å etterforske savnetmeldinger grundig. Man skal ikke utelukke at det kan ligge kriminelle handlinger bak en forsvinning før man er helt sikre.

— Nå vil vi gjøre et grundig arbeid, sier Dalen.

Parallelt har Sefo i Hordaland etterforsket politiet på Os. Ifølge leder Beate Blom er de i ferd med å avslutte arbeidet.

— Vi vil oversende vår innstilling til statsadvokaten i løpet av noen dager, sier Blom.

AVVISER: Lensmann Rasmus Dalen avviser at anmeldelsen fra Trine Frantzens familie til Sefo påvirket politiets beslutning om å etterforske forsvinningen som mulig drap - først tre og en halv måned etter at hun forsvant.<p/>FOTO: DAG IDAR TRYGGESTAD
SAVNET: Trine Frantzen (32).