Direktør Arne Instanes i ingeniørfirmaet Instanes sier til Bergens Tidende at selskapet ikke har tatt på seg noe ansvar for problemsøylene på Torgallmenningen ved at selskapet har inngått et forlik med Bergen kommune.

— Når BT skriver at «det ligger i kortene» at kommunen oppfatter det dit hen at vi påtar oss noe ansvar, så får det stå for BTs regning, sier Instanes.

— Alternativet for oss hadde vært å få ansvarsforholdet belyst i retten. Bergen kommune er en av våre viktigste oppdragsgivere. Vi strekker oss langt for å unngå en årelang rettstvist som koster både mye tid, mye penger og mye ubehag. Det er motivasjonen for å inngå et forlik.

— Har Instanes kjent seg presset til å inngå dette forliket?

— Alternativet var en rettssak. Det vil både vi og kommunen unngå. Men vi innrømmer ikke på noen måte noen form for skyld. Vi er fornøyd med at saken er ute av verden, men vi er ikke fornøyd med resultatet.

— Har denne saken vært en belastning for Instanes sitt faglige renommé som rådgivende ingeniører?

— Nei, det føler vi ikke, sier Arne Instanes.

Verken Instanes, Vesta eller Bergen kommune vil kommentere innholdet i forliket.