Anne-Sofie Hoff Eknes (68) og Erik Eknes (69) trakk et lettelsens sukk da de fem forslagene til bybanetrasé fra Lagunen til Flesland ble lagt frem i mars i fjor.

Ekteparet hadde fulgt utviklingen av Bybanen over lang tid. De fryktet det verste for det gamle familiehuset fra 1923.

— Ingen av forslagene truet huset vårt. Vi kunne slappe av, sier Anne-Sofie.

Lettelsen skulle imidlertid ikke vare lenge.

Bekymrede golfere

Like nedenfor huset til Erik og Anne-Sofie ligger Fana golfklubb. Også de var bekymret over bybaneplanene. Det lå nemlig an til at den nye traseen ville ta to hull på banen.

— Det går ikke an å spille golf på seksten hull, sier styreleder i Fana golfklubb, Omar Mekki.

Det var ikke noe nytt at golfbanen kunne bli berørt. Den opprinnelige skissen til bybanetraseen fra Lagunen til Flesland stammer helt tilbake til 2000. Også den gangen gikk den foreslåtte Bybanen over det som i ettertid skulle bli golfbane. To av de fem traseene kommunen foreslo i fjor, gikk over nordspissen til golfbanen.

Og da de presenterte hovedutkastet i juni, gikk Bybanen fortsatt over golfbanen. Eknes' hus var fortsatt ikke i fare. Tilsynelatende.

Men Fana golfklubb ville ikke gi seg. I mai sendte de et brev til kommunen. De gikk også ut i media med saken.

I brevet skriver golfklubben at dersom kommunen fører Bybanen over golfbanen, må den «ta økonomisk høyde for betydelig kompensasjon/erstatningskrav».

Detektivarbeid

I mellomtiden har Anne-Sofie og Erik drevet detektivarbeid på egen hånd. De oppdager at en skisse til alternativ trasé er blitt vist på et møte i Ytrebygda bydelsstyre. Via omveier får de tak i skissen. Der er banen dyttet nord for golfbanen, og går i stedet rett gjennom deres hus.

 • Det var forferdelig, sier Anne-Sofie. - Jeg har ikke tenkt på noe annet siden. Det har tatt opp all tid.

De tok umiddelbart kontakt med Bergen kommune. Der fikk de beskjed om at dette «bare var en blyanttegning».

Skissen dukker ikke opp i noen av de offisielle papirene fra Plankontoret. I juni, nesten to måneder senere, publiserer Plankontoret et såkalt fagnotat. Da går linjen fortsatt over golfbanen.

 • Det virker som om de har forsøkt å holde det skjult for oss i det lengste at banen egentlig skulle gå her, sier Erik.

Sparer 14 sekunder

Anne-Sofie og Erik har likevel følelsen av at banen kan bli flyttet. Sammen med en gruppe naboer lager de et alternativ til trasé og leverer kommunen.I desember får de svar, i form av et vurderingsnotat fra Norconsult.

Der står det blant annet at nabogruppens forslag «beskjærer golfbanen og trolig vil det være vanskelig å erstatte dette arealet slik at kravet til golfbane tilfredsstilles». Det står også at «hovedlinjen er å foretrekke grunnet de økonomiske konsekvensene en flytting av golfbane kan medføre.»

Og det står at banen sparer 14 sekunder på å gå gjennom Eknes-huset.

 • Fjorten sekunder. Da knakk jeg bare helt sammen, sier Anne-Sofie.

- Snei heller av golfbanen

For golfklubben er det gode nyheter. De får sannsynligvis beholde sine 18 hull. Men styreleder Omar Mekki syntes ikke det er verdt å ofre bolighus for.

 • Jeg syntes jo er helt forferdelig at noen skal miste boligene sine. Samtidig vil jeg si at de vurderingene som kommunen har gjort, det må kommunen forklare.

Fana golfklubb har hatt flere møter med kommunen om problemstillingen.

-Vårt hovedpoeng har vært at vi må få et erstatningsareal dersom vi mister de to hullene. Og det må skje hurtig.

Mekki sier økonomisk erstatningskrav aldri var golfklubbens førsteprioritet.

 • Hvis det er snakk om enten å rive hus eller sneie litt av golfbanen, så snei selvfølgelig av banen. Vi er klare til å kaste oss rundt og se på andre løsninger dersom det er aktuelt, sier han.

Gir ikke opp

Da Anne-Sofie Eknes besteforeldre bygget det vesle huset sitt i Steinsviken var det verken golfbaner eller annen bebyggelse i området. I 1969 fikk Erik og Anne-Sofie huset i bryllupsgave. De har bygget litt på det, men beholdt de originale veggene og bjelkene.

— Dette er ikke bare et hus. Det er også familiehistorie for oss, sier hun.

De har ikke gitt opp, sier Erik.

 • Tenk om det finnes en annen løsning, men så ga vi opp for tidlig. Da kunne vi ikke tilgitt oss selv resten av livet.

- Gir bedre og raskere bybane

— Det er en alvorlig sak å rive hus. Dette huset er gammelt, og har spesielt sterke følelser knyttet til seg. Men vi mener at vi ikke kommer utenom å berøre dette huset, sier planansvarlig for Bybanen, Håkon Rasmussen.

Han understreker at planene som ble presentert i fjor vår, var svært tidlig i prosessen.

 • Det var et planprogram med fem mulige hovedtraseer, samt en anbefaling om hvilken vi mente man burde gå for. Det er riktig at den traseen vi anbefalte da, gikk lenger sør. Men det ble presentert flere mulige kryssinger av Steinsvikdalen, sier han.

Rasmussen avviser at trusselen om erstatningskrav fra golfklubben spilte noen rolle i flyttingen av traseen.

 • Dette handler ikke om golfklubben, men om linjeføring. Vi skal bygge en infrastruktur som skal frakte mange tusen mennesker. Da er best mulig linjeføring viktig for hastighet, komfort, sikkerhet og vedlikehold, sier Rasmussen.

14 viktige sekunder

Ved å legge banen i tunnel under Steinsvikskrenten og i bro over dalen, får banen en rettere linje og mindre høydeforskjell. I forhold til forslaget som Eknes har lagt frem, sparer man 14 sekunder mellom de to stasjonene.

 • Det kan høres lite ut. Men det er det ikke i forhold til hvor mange mennesker som skal bruke banen. Det er ikke mange steder langs traseen man kan vinne 14 sekunder. Dessuten handler dette om komfort og sikkerhet, sier Rasmussen.

I fagetatens kommentarer til høringsuttalelsene, datert 11. juni, heter det: «Det vil i det videre planarbeidet søkes etter en linjefremføring som gjør det mulig å beholde golfbanen som en 18-hullsbane»

 • På det tidspunktet visste vi at vi trolig ville gå for den nordlige linjen. Derfor kunne vi berolige golfklubben. Men det var ikke et resultat av klubbens trussel om erstatningskrav, sier Rasmussen.

- Misforstått fremstilling

Også plansjef Mette Svanes i Bergen kommune benekter at det var golfklubbens innvendinger som ble tatt til følge da traseen ble flyttet.

 • Det er en misforstått fremstilling å gjøre dette til en kamp mellom golfbanen og Eknes' hus. Det er helt andre forhold som hatt betydning - deriblant hastighet.
 • Men hvorfor var svingen nedom golfbanen lagt inn i første utkastet, dersom det ga en tregere bane?
 • Husk at den første grovtraseen bygget på en ti år gammel kommunedelplan, der traseen var enda mer svingete. Hvorfor man tenkte slik for ti år siden, er ikke så interessant. Poenget er at vi nå arbeider med å justere traseen slik at den blir best mulig for Bybanen.