Hovedfagsstudenten i informatikk ved Universitetet i Bergen er i ferd med å utvikle et unikt dataprogram, et program som kan forutsi hvordan atmosfæren vil bli på en ubåt når strømmen går, luftrenseanlegget forsvinner og det begynner å bli tomt for oksygen.

Ubåtmannskap har i dag ingen mulighet til å forutsi hvordan atmosfæren om bord vil bli etter et havari.

Unikt eksperiment

Etter Kursk-ulykken ble det mye fokus på ubåtsikkerhet, og også hvor lenge det er mulig å overleve på en havarert ubåt.

— Med det nye dataprogrammet kan mannskapet forutsi ganske nøyaktig hva som vil skje og innrette seg etter det, sier Svensson.

Ubåten KNM Utsira simulerte i vår et havari tilsvarende det Kursk opplevde. I syv døgn var mannskapet på 17 på bunnen av Kattegat, uten tilførsel av oksygen, strøm og mat. Hovedfagsstudenten var med på det unike eksperimentet. Aldri før har noen vært så lenge på havbunnen under slike forhold.

Kaldt og lite mat

For at situasjonen skulle være så realistisk som mulig, måtte mannskapet om bord på ubåten oppholde seg i stummende mørke de to første døgnene. Etter to dager fikk de bruke strøm til å lese og se på video.

All varme ble slått av, temperaturen om bord var 14 grader, og mannskapet levde på stridsrasjoner.

— Selv om jeg aldri hadde vært i en ubåt før gikk det greit, og jeg følte meg trygg om bord, sier Torbjørn Svensson.

Målet med eksperimentet var å vise at det er mulig å holde liv i mannskapet i syv døgn dersom en ulykke skulle skje. Dykkerlege Jan Risberg var med i ubåten for å overvåke at alt gikk riktig for seg.

Spesielle gardiner

Hovedfagsstudenten oppdaget i løpet av det spesielle forskningsprosjektet at gardiner av kalk som ble hengt opp i ubåten bedret atmosfæren om bord.

Bruk av slike kalkgardiner vil innebære at mannskap på andre båter vil få lengre tid på å komme den havarerte ubåten til unnsetning.

— Kalkgardinene trekker til seg CO2 og renser luften, og skal nå tas i bruk i alle norske ubåter, sier Svensson.

Norge er blant de første nasjoner som satser på slike kalkgardiner for å rense luften i ubåtene. Også NATO har fattet interesse for de spesielle gardinene.

PÅ HAVETS BUNN: F.v. Informatikkstudent Torbjørn Svensson, dykkerlege Jan Risberg og forsker og orlogskaptein Kicki Östberg var en uke om bord i en ubåt på bunnen av Kattegat, uten oksygen, strøm og mat. Et mål var å finne ut hvor lenge mannskapet på en havarert ubåt kan overleve.
FOTO: PRIVAT