Ut over at gruppelederen fortsetter, er det store utskiftninger blant SV-toppene i Bergen, i forslaget som har kommet fra nominasjonskomiteen.

Tina Åsgård, Samba Njie og Espen Edvardsen er blant de kjente navnene som forsvinner ut av bystyregruppen. Mens førstedamen på topp tar gjenvalg.

Flere bytter

Det forteller Tom Skauge, leder for nominasjonskomiteen.

— Vi har kumulert seks personer. Blant dem finner vi to travere, Oddny Miljeteig på topp, og så Lillian Blom på 5. plass.

Utover dette finner man mye nytt på nominasjonskomiteens forslag. Inn på andreplass finner vi Mikkel Grüner, som i dag er nestleder i Bergen SV.— Han er en veteran, men kanskje mer kjent i partorganisasjonen. På de neste plassene har vi to av våre beste ungdommer fra SU.

Tar luften tilbake

I tillegg har SV lokket over to personer fra Byluftlisten, nemlig Kerim Nisancioglu og Lise Rakner. Byluftlisten stiller som kjent ikke liste til valget i høst.

— Med det tar vi tilbake hegemoniet på luft, kollektiv og miljø, som vi hadde eierskap på fra 1996, da Ragnhild Hedemann stilte opp i byen og tok på seg en gassmaske.

- Hva tenker du om at så mange ikke tar gjenvalg?

— Tina Åsgård, en av våre støttespillere, skal jobbe med andre ting, og har ikke ønsket gjenvalg. Men generelt sett så har vi i nominasjonskomiteen hatt et luksusproblem. Det er mange som kunne vært i toppen, og målet var å skape en god gruppe med stabilitet.

Takknemlig kandidat

Oddny Miljeteig selv sier hun er veldig takknemlig for at lokallagspartiet viser henne tilliten for fjerde gang.

— Jeg lover å jobbe alt jeg kan for ikke å gjøre skam på den tilliten.

Hun mener nominasjonskomiteens forslag er en spennende kombinasjon av kontinuitet og fornyelse. At mange ikke tar gjenvalg, kommenterer hun slik:

— Det handler om hva folk vil. Noen er villige til å bruke mye av arbeidskapasiteten til parlamentarisk arbeid, mens andre vil bruke arbeidsinnsatsen i andre posisjoner.

Hun påpeker at SV lenge har hatt de samme toppkandidatene på valg i Bergen.

— Av og til må vi bytte litt vi også.