Mæland gjorde det klart på en pressekonferanse i dag at hun stiller som kandidat også ved valget i 2007.

— Vi er åpne for samarbeid med alle partier på ikke-sosialisisk side. Det er ønskelig med et flertall, fordi det vil gjøre oss mer styringsdyktige. Om det er mulig, vil tiden vise. Vi kan ikke gjøre noen konkrete vurderinger før valgresultatet foreligger, men i utgangspunktet er vi villige til et bredt samarbeid, sa Mæland.

Mæland pekte også på det hun mener er de største uløste oppgavene i kommunen: Barnehageutbygging og boliger for vanskeligstilte grupper, som bostedsløse og psykisk utviklingshemmede.

Hun stilte med sin to måneder gamle datter i barnevogn under pressekonferansen.

SE BTV-INNSLAG

En kjempekabal

— Man trenger ikke være veldig intelligent for å skjønne at jeg er opptatt av barnehageutbygging. Jeg lar meg provosere av opposisjonen som sier at vi ikke har gjort noe på det området. Vi har fremmet veldig mange barnehageforslag til bystyret, som ikke har fått flertall.

Byrådslederen sier hun i likhet med mange bergensere har hatt trøbbel med å få hverdagen til å gå ihop på grunn av mangel på barnehage i nærheten.

— Jeg har kjørt noen timer hver dag til og fra barnehagen ett års tid. I likhet med alle andre småbarnsforeldre er dette en kjempekabal å få til å gå opp.

– Vi skal få full barnehagedekning i Bergen i 2008. Men jeg skjønner at det ikke er noe godt svar for dem som står i kø i dag.

Underlig uttalelse

Men Arbeiderpartiets Anne Gine Hestetun avviser påstanden fra Monica Mæland om at bystyret har stanset byrådets barnehageplaner.

— Jeg kjenner meg ikke igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen. Hvilke barnehger er det Mæland sikter til? spør Hestetun:

— Utfordringen går til den permitterte byrådslederen: Gi oss den listen!

Hestetun kjenner til at SV har sagt nei til flere barnehager, fordi tomtene etter partiets mening har vært dårlig egnet. I de tilfellene har likevel Ap sikret flertall for byrådets forslag.

— Jeg undrer meg derfor over hvilke «veldig mange barnehageforslag» Mæland sikter til, sier hun til bt.no

Monica Mælands lille datter var med på pressekonferansen onsdag - om enn i barnevogn. Kanskje ikke så rart at barnehageutbygging ble et viktig tema.
Leif Gullstein