Byrådet vedtok i dag å bevilge syv millioner kroner for å få ferdigstilt Edvard Griegs plass mellom Grieghallen, Nygårdsgaten og Strømgaten. Også inngangsområdet foran spissen av Grieghallen skal rustes opp.

Prosjektet fremskyndes som en del av tiltakspakken for å få flere i arbeid i bygge— og anleggsbransjen. De syv millionene tas derfor fra et annet prosjekt, rehabilitering av Hanseatisk museum. Regjeringen ga i sin krisepakke 12 millioner kroner til rehabiliteringen, men dette arbeidet kan ikke påbegynnes ennå.

«Ferdigstillelse av Edvard Griegs Plass vil derfor gi en bedre anvendelse av midlene i 2009 i forhold til intensjonen med regjeringens tiltakspakke» mener finansbyråd Henning Warloe (H).

Prosessen med å utforme området vest for Grieghallen startet allerede i 2006, og Bergen kommune bidro med 6 millioner til første etappe i begynnelsen av 2007. Ferdigstillingen av Edvard Griegs Plass vil totalt koste 17,5 millioner.