Erfaringer fra høstens eksamener kan tyde på at norske universitetsstudenter fusker som aldri før, melder studentavisen Universitas. Særlig i Bergen har antallet saker skutt i været.

Før høstsemesteret 2003 hadde det ikke vært noen plagieringssaker ved UiB siden 1999. Etter høstens eksamen har universitetets klagenemnd behandlet ni slike saker, hvorav syv førte til sanksjoner. Det er flere tilfeller av juks enn ved universitetene i Tromsø og Trondheim til sammen.

Store og introduserende fag som ex.phil. er tyngst belastet, skriver Universitas.

Underdirektør Edmund Utne ved UiB mener forklaringen ligger i nye arbeidsmetoder som ble innført i forbindelse med den såkalte kvalitetsreformen. Når studenter skal levere oppgaver de har skrevet hjemme, blir mange fristet til å kopiere stoff fra internett.

Både i Sverige og Danmark har universiteter og høgskoler opplevd en tilsvarende vekst i juks den siste tiden, ifølge studentavisen.