Stadig flere bilister får bot og mister førerkortet etter å ha hatt nærkontakt med Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet.

— Stor økning

Det skyldes ikke at flere blir kontrollert – tvert imot:

— Første halvår sjekket vi 46.500 bilister. Det er 3000 færre enn i fjor, sier Leon Nordanger, leder for UP i Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Likevel blir flere tatt:

  • 4946 har fått bot, mot 4148 i 2009.

— En økning på cirka 20 prosent. Dette gjelder stort sett høy fart. Men også for eksempel håndholdt mobiltelefon, sier Nordanger.

  • 1442 gebyrer, mot 970 i fjor.

— En stor økning, 48 prosent. Gjelder stort sett manglende bilbelte.

  • 238 førerkortbeslag for høy fart, mot 162 i fjor. Har funnet nye veier

Betyr dette at vestlandsveiene er blitt farligere det siste året?

— Det kan de ha blitt, men det vet vi ikke, sier Nordanger.

Han forklarer økningen slik:

— Vi har ikke hatt flere folk på jobb, men vi har kanskje vært mer målrettede med kontrollene våre. Vi har oppdaget flere strekninger der det blir kjørt hardt, sier Nordanger, og nevner noen eksempler:

  • E39 mellom Masfjorden og Gulen
  • E39 ved Engevik på Stord
  • E16 fra Voss mot Lærdal
  • Det er egentlig ikke noe nytt at folk kjører fort her. Men vi tar flere nå enn før. Det skyldes at vi har flyttet aktiviteten vår fra andre veistrekninger. For eksempel har vi flere år hatt fokus på E39 mellom Bergen og Os. Så viser det seg at det er blitt bedre der, vi tar færre for fart. Da kan vi flytte på oss, forklarer Nordanger.

Nytt utstyr tar flere

En annen årsak er at UP har fått nye og fancy apparater:

— I store deler av fjoråret manglet vi utstyr. Men i fjor høst fikk vi flere nye lasermålere. Disse har nye funksjoner. Blant annet har de en minnefunksjon. Det gjør at vi kan måle flere biler på rad. Tidligere måtte vi ta en om gangen, sier Nordanger.

UP på Vestlandet har fått syv-åtte slike målere fordelt på de femten patruljene. I tillegg låner de av nabodistrikter når det trengs.

Stabil rus

Nordanger betegner økningen i antall bøter, gebyrer og førerkortbeslag som stor. Men én type overtredelse holder seg på et stabilt nivå: Fyllekjøring.

— 22 førere ble tatt for rus første halvår i fjor, og 22 er blitt tatt i år. UP har generelt lave rustall. De aller fleste som kjører i rus, avslører seg selv. Enten ved at de kjører vinglete, kolliderer eller kjører av veien, Og da er det oftest lokalt politi som kommer til stedet, forklarer Nordanger.

Likevel satser UP spesielt på å ta ruspåvirkede førere. 30.000 skal sjekkes på Vestlandet i løpet av sommeren.

— Alle skal vite at om de blir stoppet av politiet, må de også regne med å blåse i alkometeret. Det er ikke så ressurskrevende. Det tar kanskje 20 sekunder ekstra, og det går ikke på bekostning av noe annet vi gjør, sier Nordanger.

Er det bra at flere blir tatt for råkjøring? Bruk kommentarfeltet.