Det er hovedsakelig passasjerer på Flesland og med danske— og englandsbåten som gambler med å ta med seg for mye alkohol eller sigaretter hjem.

I de seks første månedene i 2003 skrev Tollvesenet ut 323 forenklete forelegg til dem som ble tatt med mer enn den tollfrie kvoten i bagasjen. Frem til 1. juli i år ble 554 passasjerer tatt med mer enn kvoten tillater. En økning på 70 prosent.

Flere tollere

— Forklaringen er ikke nødvendigvis at folk smugler mer enn før. Tollvesenet er omorganisert. Det betyr at vi har flere inspektører i arbeid og kan ta stikkprøver av flere passasjerer enn tidligere. Vi tror det er hovedårsaken til økningen, sier kontorsjef Arne B. Nilsen ved Bergen regionkontrollsted.

Tollerne i Bergen kan notere en høyere økning i fangsten av småsmuglere enn ellers i landet. I hele Norge ble det første halvår i fjor skrevet ut ca. 4400 forelegg, mot 6906 i samme periode i år. Det er økning på ca. 60 prosent.

— Det er ingen tvil om at vi er mer til stede både på Flesland og Skoltegrunnskaien enn vi var for et par år siden, sier Arne B. Nilsen.

Tyske bobiler

Når «Fjord Norway» ankommer Bergen, har tollerne skjerpet interessen for tyske bobiler.

— Mange tyskere tar med seg drikkevarene til norgesoppholdet sitt. Da kommer de fort over kvoten, sier kontorsjefen.

Ellers ser ikke tollerne noe spesielt mønster blant passasjerer som har for mye alkohol og tobakk i bagasjen sin.

— Unge som gamle passasjerer prøver seg. Både Syden-turister og passasjerer med rutefly fra ulike steder i Europa tar sjansen på at de ikke blir tatt, sier Arne B. Nilsen.

Ikke bare dyr konjakk

Det er heller ikke noe mønster i hvilken type brennevin tollerne beslaglegger mest av.

— Det behøver ikke nødvendigvis være dyre konjakk- eller whiskymerker, sier Nilsen.

Da Bergens Tidende besøkte utenlands-ankomsthallen på Flesland i går, hadde det akkurat landet tre utenriksfly, ett fra Kypros, ett fra København og ett fra Amsterdam. Det ble skrevet ut et par forenklete forelegg.

Tar det pent

— De fleste tar det pent hvis de blir tatt. Noen ytterst få krangler, og synes det er urettferdig at vi tar dem, sier tollinspektør Morten Mjanger.

— Hvem tar dere stikkprøver hos?

— Vi prøver å plukke ut et bredt og tilfeldig utvalg passasjerer. Det blir feil bare å ta til side de som ser litt typete ut.

Skittentøyet er ofte det vanligste gjemmestedet for passasjerer som har med seg en flaske eller to for mye.

Et fullt vaktlag med tollere består av fire til syv inspektører. I tillegg driver tollerne etterretningsvirksomhet.

Sjekker passasjerlister

— Vi har hele tiden en toller i arbeid med å sjekke passasjerlister. Finner vi interessante navn, er vi på plass. Men da snakker vi om folk som prøver å smugle noe langt mer enn bare en flaske brennevin, sier kontorsjef Arne B. Nilsen.

Det er sjelden tollerne tar passasjerer med for mye kjøtt i forhold til kvoten.

— Selv om folk kan kjøpe billig kjøtt i Danmark, er ikke dette noe stort problem, bekrefter Nilsen.

MER TIL STEDE: Tollinspektør Morten Mjanger og hans kolleger kontrollerer flere passasjerer enn før. Det har ført til at 70 prosent flere småsmuglere er tatt, de fleste på Flesland eller Skoltegrunnskaien.